Liisa Pelkonen

Fysioterapeutti

050 312 7262

liisa.pelkonen@verve.fi

suomi, englanti

kipuasiakkkat, neurologinen fysioterapia, ikääntyneiden fysioterapia, allasterapia

Innostun työssäni vaihtelevista päivistä ja erilaisista asiakasryhmistä. Koen työni mielekkyyden kumpuavan hyvästä työilmapiiristä, vaihtelevasta työnkuvasta (allasterapiat, kotikäynnit, fysioterapian toteutuksen kannalta hyvät ja monipuoliset tilat) sekä hyvien ja luottamuksellisten asiakassuhteiden syntymisestä.