Palvelut

Tarjoamme ammatillista kuntoutusta ja työurapalveluja: ohjaamme nuoria heitä kiinnostavaan ammattiin tai sinne johtavaan opiskelupaikkaan ja autamme työelämässä olevia ylläpitämään ja parantamaan työkykyään. Tuemme myös heitä, jotka ovat palaamassa työelämään. Työnantajia autamme tilanteissa, joissa etsitään ratkaisuja työntekijän tai koko työyhteisön muutostilanteisiin.