Lapsen ja nuoren vaativa lääkinnällinen moniammatillinen yksilökuntoutus, tules- ja reumasairaudet

Moniammatillinen yksilökuntoutus on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kuntoutukseen pääsevät myös 18–25-vuotiaat, joiden kuntoutus on tarpeellista järjestää tiiviissä yhteistyössä perheen kanssa.

Moniammatillinen yksilökuntoutus

Moniammatilliseen yksilökuntoutukseen voivat hakea vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piirin kuuluvat lapset ja nuoret, joille on tarve tehostettuun ja moniammatilliseen yksilökuntoutukseen.  Ajankohtainen kuntoutustarve liittyy tuki- ja liikuntaelinsairauteen tai reumasairauteen. 

Kuntoutus kestää 10–26 vuorokautta yksilöllisen kuntoutustarpeen mukaan. Kuntoutus voidaan toteuttaa joko yhdessä tai useammassa jaksossa.  Lasten ja nuorten kuntoutus on tarkoitettu koko perheelle. Kuntoutuksen ajankohdasta sovitaan perheen kanssa.

Moniammatillisen yksilökuntoutuksen sisältö

Kuntoutuksessa lapsi/nuori sekä hänen perheensä saavat  sairauteen, terveyteen sekä toimintakykyyn liittyvää tietoa ja ohjausta. Kuntoutuksen ohjelma koostuu perhetoiminnasta sekä lasten ja vanhempien erillisistä ohjelmista. Perhetoiminnassa kannustetaan perhettä yhteiseen tekemiseen  ja perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta tuetaan eri keinoin. Lapsen tai nuoren ohjelma koostuu arkisista askareista sekä iloa ja rohkeutta tuovista toiminnoista, leikistä ja toisten lasten kohtaamisista.

Kuntoutuksessa kannustetaan omatoimisuuteen, itsenäistymiseen sekä sosiaalisten suhteiden luomiseen. Sisarusten kanssa käsitellään erilaisuutta ja etsitään keinoja toimia yhdessä toimintakyvyltään erilaisen sisaruksen kanssa.

Vanhempien kanssa käydään läpi vanhemmuutta ja keinoja tukea lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä itsenäiseksi ja omatoimiseksi aikuiseksi. 

Kuntouksen sisältöinä ovat mm. koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvä ohjaus, itsestä huolehtiminen, terveys ja liikunta,  tietoa apuvälineistä  sekä yhteiskunnan tukipalvelut.

Hakuohjeet

1. Kuntoutukseen hakeminen alkaa keskustelemalla lapsen tai nuoren kuntoutustarpeesta hoitavan lääkärin kanssa.
2. Kun kuntoutussuunnitelmaan on kirjattu kuntoutustarve, on mahdollista hakea kuntoutusta Kelasta. Kuntoutusta haetaan Kelan lomakkeella KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus).
3. Hakemukseen liitetään kuntoutussuunnitelma, jossa on suositus kuntoutuksesta. Kuntoutussuositus voi olla myös lääkärin B-lausunnossa, jos kuntoutussuunnitelmaa ei ole.
4. Kela tekee hakemuksen perusteella kuntoutuspäätöksen. Kuntoutus on perheelle maksutonta. Kela vastaa kuntoutuksen kuluista ja myös matkakustannuksiin sekä ansionmenetyksiin voi hakea tukea Kelasta.

Tervetuloa meille:

Ota yhteyttä