Lihassairauksien ja dystrofioiden kurssi

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville kuntoutujille, jotka sairastavat lihassairautta, dystrofiaa tai spinaalista lihasatrofiaa (SMA).

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että

– terveydenhuollossa on tehty tarpeelliset neurologiset tutkimukset ja kuntoutujalla on asianmukaisesti diagnosoitu lihassairaus, dystrofia tai spinaalinen lihasatrofia (SMA)

– kuntoutujalla on itsenäistä toimintakykyä jäljellä siinä määrin, että hän kykenee liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista ja osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

Kuntoutujan omainen tai muu läheinen henkilö voi osallistua kurssille 3 vrk:n ajan kurssin lopussa, kun hänen osallistumisensa kuntoutukseen on perusteltu ja se on kirjattu terveydenhuollon antamaan lääkärinlausuntoon.

Tavoite

Kurssin tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan, hänen omaisensa tai läheisensä sekä kuntoutusta suosittavan tahon kanssa kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Nämä tavoitteet ohjaavat kuntoutuksen sisällön yksilöllistä suunnittelua ja toteutusta.

 Lisäksi kurssin tavoitteena on

  • antaa kuntoutujalle tietoa sairaudesta
  • arkielämässä selviytymisen helpottaminen ja tukeminen
  • sairauteen liittyvien toimintakyvyn rajoitteiden ymmärtäminen ja hyväksyminen
  • omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen
  • mahdollistaa kokemuksen jakaminen samankaltaisen elämänkokemuksen ja elämänvaihetta läpielävien ihmisten kanssa.

 

Palvelukuvaus

Lihassairauksien ja dystrofioiden kurssin tavoitteena on tarjota tietoa sairaudesta, tukea arkielämässä selviytymistä ja auttaa sairauteen liittyvien toimintakyvyn rajoitteiden ymmärtämistä ja hyväksymistä. Samalla se antaa mahdollisuuden jakaa sairauteen liittyviä kokemuksia.

Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Hakuohjeet

1. Kuntoutuksen hakemista varten tarvitaan hakemuksen liitteenä alle vuoden vanha lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys, jossa todetaan kurssin tarve.

2. Jos kuntoutusta haetaan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, mukaan tulee liittää julkisen terveydenhuollon laatima kuntoutussuunnitelma.

Lisätietoja:

Verve Oulu Kuntotalo
palvelusihteeri Anneli Patala 050 312 6187 tai
anneli.patala@verve.fi

Tervetuloa kuntoutukseen Verve Oulun Kuntotaloon!

Aikataulut

Ota yhteyttä