Metabolinen oireyhtymä ja tyypin 2 diabetes, sopeutumisvalmennus

Sairaus vaikuttaa merkittävästi arkielämän toimiin. Olet ehkä kohdannut haasteita painonhallinnassa, elintapojen muuttamisessa, lääkehoidon toteutuksessa tai sairauden hyväksymisessä. Epävarmuutesi saattaa liittyä myös lisäsairauksien pelkoon.

Tavoite

Sopeutumisvalmennuskurssilla löydät uusia toimintatapoja sairauden aiheuttamat rajoitukset huomioiden. Saat motivaatiota elintapojen muutoksiin, jotka vaikuttavat terveyteesi ja vähentävät sairauden aiheuttamia oireita. Psyykkinen hyvinvointi ja voimavarojen löytäminen ovat tärkeitä teemoja. Saat vertaistukea ja voit jakaa kokemuksiasi muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa.

Kenelle?

Voit hakeutua kuntoutukseen, jos olet opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön tai kuntoutustuella.

Palvelukuvaus

Ohjelma koostuu ryhmäkeskusteluista, yksilöllisistä haastatteluista sekä sinulle sopivasta liikunnasta.Kurssi koostuu 10 vuorokaudesta ja se toteutetaan kahdessa jaksossa. Sinun tarpeesi mukaan, voit osallistua kurssille avomuotoisesti tai yöpymällä.

Kurssit toteutetaan yhdessä Kelan kanssa.

Hakuohjeet

Kelalle toimitettavan kuntoutushakemuksen (KU132) saat Kelasta tai Vervestä.
Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärin B-lausunnon, joka sisältää muun muassa tiedot sairauden tai vamman aiheuttamista haitoista sekä suosituksen kuntoutukseen.

Lisätietoja:

Verve Oulu
kuntoutussihteeri Petra Granroth
040 545 1639
kuntoutussihteeri@verve.fi

Tervetuloa kuntoutukseen:

Aikataulut

Ota yhteyttä