Omaishoitajien kuntoutuskurssit

Omaishoitajien kuntoutuskurssit tukevat työ- ja toimintakykyä sekä auttavat jaksamaan arjessa.

Tavoite

Kurssien tavoitteena on antaa tietoa ja keinoja terveydentilan ja elämälaadun ylläpitämiseen, tunnistaa omaishoitajan työstä johtuvia rasitustekijöitä ja ohjata tukiverkostojen löytämiseen ja käyttöön.

Kenelle?

Kurssit on tarkoitettu omaistaan tai läheistään päivittäin hoitaville ja avustaville henkilöille, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työelämään tai poissa työelämästä ja joilla on sairauksia tai uupumisoireita, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista.

Palvelukuvaus

Kurssi sisältää 10 vrk ja se toteutetaan aina kahdessa 5 vrk:n jaksossa 6-8 kuukauden sisällä. Kuntoutuksessa osallistujien tukena on sairaanhoitaja / terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, erikoislääkäri ja liikunnanohjaajaa sekä muita erityisasiantuntijoita.

Kurssit toteutetaan yhteistyössä Kelan kanssa.

Hakuohjeet

1. Aloite kuntoutukseen hakeutumisesta voi tulla sinulta itseltäsi, hoitotaholtasi tai työpaikaltasi. Kelalle toimitettavan kuntoutushakemuksen (KU132) saat Kelasta tai Vervestä.
2. Hakemuksen liitteeksi tarvitset kotikunnan toimijoiden (esimerkiksi kotihoidon työntekijä, sosiaalityöntekijä, hoitava lääkäri tai muu kunnan työntekijä) tekemän kuvauksen omaishoitajan ja omaisen kotona selviytymisestä sekä lääkärin B-lausunnon, joka sisältää mm. tiedot sairauden haitoista sekä suosituksen kuntoutukseen.

Lisätietoja:

Verve Lahti
Kuntoutussihteeri Satu Saksinen
044 465 0598
ma-pe klo 9.00-15.00
satu.saksinen@verve.fi

Verve Oulu, Uusikatu 66
Palvelusihteeri Anneli Patala
050 312 6187
ma-pe klo 8.00-15.30
anneli.patala@verve.fi

Kuntoutussihteeri Petra Granroth
040 545 1639
kuntoutussihteeri@verve.fi

Aikataulut

Ota yhteyttä