Omaishoitajien parikurssit

Kurssilla saat uutta tietoa ja lisää keinoja terveydentilan ja elämälaadun ylläpitämiseen. Saat apua omaishoitajan työstä johtuvien rasitustekijöiden tunnistamiseen ja ohjausta tukiverkostojen löytämiseen ja käyttöön. Omaishoitajien parikurssille osallistut yhdessä hoidettavan omaisesi kanssa.

Kenelle?

Omaishoitajien parikurssi sopii sinulle, joka päivittäin hoidat tai avustat läheistäsi. Kurssi sopii myös, jos sairaus tai omaishoitajuudesta johtuva rasitus heikentävät selviytymistä toimistasi ja askareistasi tai on vaarassa heikentää sitä. Sinulla voi olla uupumusta, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista.

Hakeutuaksesi omaishoitajien parikurssille, sinulla ei tarvitse olla kunnan kanssa laadittua omaishoitosopimusta.

Aikataulut

Omaishoitajien parikurssi kestää 15 vuorokautta ja se toteutetaan kolmessa viiden vuorokauden jaksoissa, 10 kuukauden aikana. Omainen ja läheinen osallistuvat kuntoutukseen koko kurssin ajan.

Palvelukuvaus

Kurssin keskeisiä teemoja:

  • tietoa vammasta ja/tai sairaudesta
  • kotielämässä selviytyminen ja arjen sujuminen
  • yhteiskunnan erilaiset tukimuodot ja arkea helpottavat palvelut
  • liikkuminen sekä omasta kunnosta huolehtiminen
  • apuvälineet itsenäisen selviytymisen tukena
  • psyykkinen hyvinvointi, elämänhallinta, onnellisuus ja ilo
  • terveelliset elämäntavat, unen ja levon merkitys terveydelle
  • ravinnon ja ruokavalion merkitys terveydelle

Parikurssilla omaishoitaja ja läheinen osallistuvat sekä yhdessä että yksin ryhmämuotoisiin ohjelmiin. Omaishoitajan osallistuessa omaan ohjelmaansa, läheisillä on hoitajien ohjaamia hyvinvointiryhmiä.
Kuntoutusjakson aikana omaishoitaja ei toimi avustajana. Läheinen saa tarvitsemaansa apua sekä ohjaavaa ja kuntouttavaa hoitoa ympärivuorokautisesti kuntoutusjakson aikana.

Hakuohjeet

1. Keskustele lääkärisi kanssa kuntoutuskurssille hakemisesta ja kuntoutustarpeestasi. Omaishoitaja saa lääkäriltä suosituksen kuntoutuksesta B-lääkärinlausunnolla.
2. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus). Lomakkeen saat Kelan paikallistoimistosta tai osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet.
3. Tarvitset myös kotikunnassa laaditun, enintään vuoden vanha selvityksen omaishoitajan ja hoidettavan omaisen kotona selviytymisestä. Selvitys perustuu kunnan edustajan tekemään kotikäyntiin.
4. Hakemus ja lääkärinlausunto toimitetaan Kelaan, joka antaa sinulle kuntoutuspäätöksen. Kelasta myönteisen kuntoutuspäätöksen saatuamme, lähetämme sinulle kutsukirjeen ja tarkempaa tietoa kuntoutuksesta.
5. Kuntoutus on sinulle maksutonta. Kuntoutuksen järjestäjä on Kela, joka kustantaa kuntoutuksen ja sen aikana tarvitsemasi avustamisen sekä ylläpidon. Voit hakea Kelasta tukea myös matkakustannuksiin.

Lisätietoja:

Verve Lahti
kuntoutussihteeri Satu Saksinen
044 4650 598 (ma-pe 9-15)
kuntoutus.lahti@verve.fi

Toimipaikat

Tervetuloa kuntoutukseen Verve Lahteen!

Aikataulut

Ota yhteyttä