Omaishoitajien vapaat, Verve Lahti

Tarjoamme Verve Lahdessa tilapäishoitoa henkilöille, jotka eivät selviydy toimintakykynsä vuoksi omassa kodissaan esim. omaishoitajan vapaan aikana ja tarvitsevat avustamista ja hoivaa ympäri vuorokauden. 

Meidät on hyväksytty Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja Heinolan kaupungin palvelusetelituottajaksi omaishoitajan vapaan aikaisen hoidon ajalle sekä sosiaalihuoltolain mukaiseen lyhytaikaishoitoon palvelusetelillä. Omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus pitää vapaata 3 vuorokautta kuukaudessa. Palvelusetelin arvo on 110 €/vrk ja asiakkaan omavastuuosuus on 11,40 €.  Sosiaalihuoltolain mukaisen lyhytaikaishoidon palvelusetelin arvo on 90 € ja asiakkaan omavastuuosuus on 34 €.

Toimipaikkamme on pieni ja kotoinen. Kaikki tilat ovat lähellä toisiaan, saman katon alla. Myös piha on liikun­taesteetön ja ympäristö turval­linen. Olemme paikka, jossa asiakas tunnetaan nimeltä ja hänet vastaanotetaan iloisesti ja ystävällisesti.

 

Meillä saa aina tarvitsemansa avustamisen. Ammattitai­toisilla hoitajillamme on pitkä kokemus vammaisen henkilön avustamisesta. Se on laadul­taan korkeatasoista. Meillä saa ohjausta ja apua itsestä huolehtimiseen ja hoitamiseen sekä erilaisten arkisten asioiden tekemiseen.

Tilapäishoidossa oleva asiakas voi osal­listua yhteistoimintaan ja yleisohjelmiin, joissa saa virkistystä ja virikkeitä eikä hänen tarvitse olla yksin.

Tilapäishoitojaksolla on myös mahdollisuus itse maksaen ostaa mm.  fysioterapiaa, hierontaa/kuntosaliohjausta sekä fysioakustista tuolihoitoa.

Hakuohjeet

Lisätietoja:
Verve Lahti
Satu Saksinen, kuntoutussihteeri
044 4650 598 tai kuntoutus.lahti@verve.fi
ma-pe 9-15

Tervetuloa kuntoutukseen Verve Lahteen!

Ota yhteyttä