Vaativa lääkinnällinen kuntoutus, moniammatillinen yksilökuntoutus

Kenelle?

Toteutamme Kelan järjestämää ja rahoittamaa alle 65-vuotiaiden vaativaa lääkinnällistä moniammatillista yksilökuntoutusta:  
- aikuisen neurologista yksilökuntoutusta
- aikuisen yleissairauksien yksilökuntoutusta
- aikuisen tules- ja reumasairauksen yksilökuntoutusta

Tavoite

Yhteisenä tavoitteenamme on parantaa ja ylläpitää kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Tuemme päivittäisten toimien itsenäistä suorittamista ja autamme voimavarojen löytämisessä. Kuntoutuksen tavoitteet perustuvat kuntoutussuunnitelmaan, suunnitteluvaiheessa tehtävään kartoitukseen sekä kuntoutuksen alkuvaiheen arviointeihin ja haastatteluihin. 

Palvelukuvaus

Ohjelma sisältää yksilöllisiä tapaamisia ja terapioita, pienryhmissä tapahtuvaa yksilöllistä ohjausta ja myös ryhmissä tapahtuvaa harjoittelua. Yksilöllinen ohjelma rakennetaan kuntoutujan omien tarpeiden ja tavoitteiden saavuttamiseksi.  Kuntoutusohjelma sisältää eri teemoja kuten fyysinen aktivointi ja ohjaus, psykososiaalinen aktivointi ja ohjaus, terveys ja ravitsemus ja arkitoimissa selviytyminen.

Kuntoutuksen kestoon ja aikataulutukseen vaikuttaa hoitavan lääkärin laatima kuntoutussuunnitelma.

Hakuohjeet

1. Kuntoutukseen haetaan lähettämällä Kelan toimistoon Kelan sivuilta löytyvä, hakijan täyttämä kuntoutushakemus (KU104), hoitavan lääkärin kirjoittama B-lausunto ja lääkärin laatima kuntoutussuunnitelma.
2. Kela tekee päätöksen kuntoutuksesta hakemuksen ja liitteiden perusteella. Kuntoutujan etuudet maksaa Kela.
Lisätietoja kuntoutuksesta löytyy Kelan sivuilta.

Lisätietoja:

 

Verve Oulu Kuntotalo
- aikuisen neurologinen yksilökuntoutus

Anneli Patala, palvelusihteeri
050 312 6187
anneli.patala@verve.fi
ma-pe klo 8.00-15.30

Muina aikoina hoitohenkilökunta
050 312 7274 tai 050 312 7275

Verve Lahti
- aikuisen neurologinen yksilökuntoutus
- aikuisen yleisssairauksien yksilökuntoutus
- aikuisen tules- ja reumasairauksien yksilökuntoutus


Satu Saksinen, kuntoutussihteeri
044 4650 598 tai kuntoutus.lahti@verve.fi
ma-pe 9-15

Muina aikoina hoitohenkilökunta
03 812 8253

Ota yhteyttä