Etäpuheterapia

Etäpuheterapian tavoitteena on edistää ja ylläpitää kokonaisvaltaisesti vuorovaikutus- ja  kommunikointikykyä.

Verven puheterapeutit auttavat lapsia, nuoria ja aikuisia

  • puheen tuottamisen ongelmissa
  • puheen ymmärtämisen ongelmissa
  • vahvistamaan kielellisiä taitoja.

Verven puheterapeuteilta saat myös apua mm. äänenkäyttöön liittyvissä häiriöissä sekä lukemisen tai kirjoittamisen haasteissa. Lisäksi he pystyvät antamaan ohjauksellista tukea esimerkiksi syömisen ja nielemisen ongelmissa.

 

Sijainnista riippumatonta tavoitteellista etäpuheterapiaa 


Etäpuheterapiassa käytetään videoyhteyttä, jonka avulla Verven puheterapeutti ja asiakas näkevät ja kuulevat toisensa etäisyydestä huolimatta. Lasten kohdalla lähihenkilö tai avustaja on terapiatilanteessa läsnä auttaen ja avustaen tilanteen sujumista.

Lainaamme kaikille asiakkaillemme etäpuheterapian ajaksi tablet-tietokoneen, jolloin etäpuheterapia voidaan toteuttaa kullekin henkilölle soveltuvimmassa paikassa. Tyypillisesti etäpuheterapiat toteutuvat päiväkodissa, koulussa tai kotona.

Etäpuheterapian soveltuvuus henkilölle arvioidaan aina yksilöllisesti. Kartoitamme kunkin kuntoutuja-asiakkaan yksilölliset tarpeet sekä laadimme yhdessä terapiasuunnitelman ja kuntoutuksen tavoitteet.

Etäpuheterapiapalvelut soveltuvat useimmille asiakkaille ja mahdollistavat palveluiden tarjoamisen alueille, joissa puheterapiapalvelut ovat vaikeasti saatavissa.

Hakuohjeet

Voit hakeutua etäpuheterapiaan ottamalla suoraan meihin yhteyttä tai hoidosta ja kuntoutuksesta vastaavan tahon kautta. Etäpuheterapian voi kustantaa esim. Kela, kotikunnan terveyskeskus tai vakuutusyhtiö. Voit myös tulla etäpuheterapiaan itsemaksavana asiakkaana.
Kelan järjestämä ja maksama etäpuheterapia on vaikeavammaisille suunnattua avoterapiaa, johon haetaan lähettämällä kuntoutushakemus KU104 Kelan toimistoon. Löydät hakemuksen osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet kohdasta Kuntoutus.

Lisätietoja:

Anna-Kaisa Tolonen, puheterapeutti (Lahti, Tampere, Kuntoutuskeskus Kankaanpää ja Kruunupuisto)
puh. 044 4676 254
anna-kaisa.tolonen@verve.fi

 

Tarjoamme etäpuheterapiaa valtakunnallisesti Verven ja Verve Terapian sekä Kuntoutuskeskus Kankaanpään ja Kruunupuiston asiakkaille.