Harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus, neurologinen linja

Kenelle?

Harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus on ensisijainen kuntoutusmuoto silloin, kun sinulla on laaja-alainen, moniongelmainen oireisto. Tarvitset kuntoutukseesi yksilöllisempää suunnittelua ja toteutusta kuin kurssimuotoisessa kuntoutuksessa.

Tavoite

Kuntoutuksen tavoitteena on palauttaa, ylläpitää ja parantaa työ- ja toimintakykyäsi sekä löytää sinulle vahvuutta säännölliseen ja omatoimiseen itsehoitoon arkesi toimissa.

Palvelukuvaus

Kuntoutus kestää enintään 16 päivää. Kuntoutus alkaa kuuden (6) vuorokauden aloitusjaksolla. Päätösjakson pituus on 10 vuorokautta.

  • Ensimmäisen kuntoutusjakson alussa kuntoutujalle laaditaan yhteistyössä tavoitteet, joissa huomioidaan kuntoutujan yksilöllinen elämäntilanne, voimavarat, elinympäristö ja ajankohtaiset tarpeet.
  • Kuntoutusjaksoilla kuntoutujan kanssa opetellaan ja harjoitellaan taitoja, joita hyödyntämällä hän voi vaikuttaa omaan toimintakykyynsä elinympäristössään. Hänelle laaditaan kotikäyttöön soveltuva harjoitusohjelma ja annetaan ohjausta sen suorittamiseen. Harjoitusohjelman lisäksi kuntoutuja saa välitehtävät, joita hän tekee kuntoutusjaksojen välissä.
  • Päätösjaksolla arvioidaan yhdessä kuntoutujan kanssa kuntoutusjakson tavoitteiden toteutumista ja laaditaan jatkosuunnitelma.

Hakuohjeet

1. Aloitteen kuntoutukseen hakemisesta voi tehdä työntekijä itse, työnantaja tai työterveyshuolto. Myös yli 65-vuotiaat voivat hakeutua kuntoutukseen.


2. Kuntoutukseen haetaan lähettämällä Kelan toimistoon Kelan sivuilta löytyvä kuntoutushakemus (KU132) ja hoitavan lääkärin kirjoittama B-lausunto.
3. Kela tekee päätöksen kuntoutuksesta hakemuksen ja liitteiden perusteella.
Harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta. Kuntoutujan etuudet maksaa Kela. Lisätietoja kuntoutuksesta löytyy Kelan sivuilta.

Lisätietoja:

Verve Lahti
Satu Saksinen, kuntoutussihteeri
044 465 0598
kuntoutus.lahti@verve.fi
ma-pe klo 9.00-15.00

Muina aikoina hoitohenkilökunta
044 4077 168

Verve Oulu Kuntotalo
Anneli Patala, palvelusihteeri
050 312 6187
anneli.patala@verve.fi
ma-pe klo 8.00-15.30

Muina aikoina hoitohenkilökunta
050 312 7274 tai 050 312 7275

Toimipaikat

Tervetuloa kuntoutukseen Verve Lahteen ja Verve Oulu Kuntotalolle!

Ota yhteyttä