Monimuototerapiaryhmät lapsille ja nuorille

Kenelle?

Ryhmämuotoinen monimuototerapia on Kelan järjestämää ja rahoittamaa monimuototerapiaa lapsille ja nuorille, joilla on haasteita sosiaalisissa tilanteissa, kaverisuhteissa ja omatoimisuustaidoissa.

 

Palvelukuvaus

Ryhmämuotoista monimuototerapiaa ohjaavat puhe- ja toimintaterapeutit. Monimuototerapiassa harjoitellaan mm. ikätasoisia arkipäivän taitoja, kielellisiä ja toiminnallisia taitoja, toisten huomiointia, asioiden jakamista, vuorovaikutustaitoja ja toimimista ryhmässä. Ryhmäterapia mahdollistaa myös vertaistuen.

Hakuohjeet

Monimuototerapiaan hakeudutaan OYS:n tai muun hoidosta vastaavan tahon kautta. Kuntoutusta varten lapsi tai nuori tarvitsee kuntoutussuunnitelman, jossa on suositus monimuototerapiasta. Lisäksi vanhempien tulee täyttää Kelan kuntoutushakemus (KU104).
Monimuototerapia on Kelan järjestämää ja rahoittamaa avoterapiaa. Kuntoutujan etuudet maksaa Kela.

Lisätietoja:

Miia Alenius, puheterapeutti
050 312 7284
miia.alenius@verve.fi

Uusikatu 66
90120 Oulu

Tervetuloa kuntoutukseen - olemme sinua varten!