Neuropsykologinen kuntoutus

Tuemme sinua pitämään kiinni opintojen ja työelämän reiteistä.

Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on edistää työssä pysymistä tai sinne palaamista sekä työelämään pääsemistä.  Voit saada apua  työ- ja opiskelu- sekä laajemman toimintakykysi vahvistamiseen, jos sinulla on esimerkiksi kehityksellisiä, tarkkaavaisuus- tai aivoverenkiertohäiriöitä. Kuntoutus perustuu kattavaan neuropsykologiseen tutkimukseen.

Neuropsykologinen kuntoutus on lääkinnällisen kuntoutuksen muoto. Sitä voi toteuttaa laillistettu psykologi, jolla on neuropsykologinen jatko- tai erikoistumiskoulutus tai muu perehtyneisyys.

Kuntoutukseen hakeutuminen alkaa useimmiten neuropsykologisesta tutkimuksesta, jossa todetaan kuntoutuksen tarpeellisuus ja neuropsykologi antaa suosituksen kuntoutukseen. 

Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on

  • aivovaurion aiheuttamien kognitiivisten oireiden lieventäminen toimintoja harjaannuttamalla ja heikentyneitä toimintoja vahvistamalla sekä sopivia kompensaatiokeinoja löytämällä
  • kuntoutujan ja tarvittaessa kuntoutujan läheisten perehdyttäminen oireistoon oiretiedostuksen tukemiseksi ja yleisen elämänhallinnan kohentamiseksi
  • pysyvien oireiden hyväksymisen ja sopeutumisen tukeminen muuttuneessa elämäntilanteessa
  • työ- ja / tai toimintakyvyn paraneminen, ylläpitäminen ja heikkenemisen estäminen

Pääset meille neuropsykologiseen kuntoutukseen Oulun toimipaikassamme.