Päiväkuntoutus, Verve Lahti

Yksilöllinen päiväkuntoutus

Yksilöllinen päiväkuntoutus on tarkoitettu eri ikäisille aikuisille, joilla on huomattavia toimintakyvyn ja hyvinvoinnin rajoitteita tai selviytymisvaikeuksia usealla eri elämäalueella.

Päiväkuntoutusta toteutetaan kerran tai kahdesti viikossa päätöksestä riippuen 10-40 kertaa vuodessa. Kuntoutuspäivän pituus on 5 tuntia. Päivän aikana on yksilöllistä terapiaa ja ryhmämuotoista kuntoutusohjelmaa kuntoutujan kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Päivään kuuluu ruokailu ja sen yhteydessä lepohetki. Kuntoutuja saa tarvitsemansa henkilökohtaisen avustamisen päivittäisissä toimissaan.

Ohjelmissa aiheina ovat esim. elämähallinta, terveet elämäntavat, psyykkinen hyvinvointi, itsestä huolehtiminen. Ohjelmassa harjoitellaan liikkumista, kuntoilua, harrastamista, kehon hallintaa ja erilaisia arjessa tarvittavia taitoja. Vertaisryhmässä jaetaan kokemuksia ja saadaan vinkkejä ratkaista arjen pulmia.

Terapioina voidaan toteuttaa esim fysio-, toiminta- tai neuropsykologista kuntoutusta.

Ryhmämuotoinen päiväkuntoutus

Ryhmämuotoista päiväkuntoutusta voidaan järjestää eri-ikäisille aikuisille, joilla on toimintakyvyn ja hyvinvoinnin rajoitteita tai selviytymisvaikeuksia eri elämänalueella. He hyötyvät erityisesti ryhmämuotoisista terapioista ja muusta toiminnasta.

Kuntoutusryhmään voi osallistua henkilöitä, joilla on jokin vamma tai sairaus (esimerkiksi aivovaurio). Ryhmä voi muodostua teemasta, kuten elämäntilanteesta (esimerkiksi nuorten aikuisten oman paikan etsiminen) tai erityisvaikeudesta (esimerkiksi kipu).

Ryhmä voi aloittaa toimintansa, kun siihen on ilmoittautunut vähintään kuusi maksusitoumuksen saanutta henkilöä. Kuntoutuskeskukseen voi tehdä jatkuvasti aloitteita ryhmistä ja tiedustella millaisia ryhmiä on toiminnassa tai suunnitteilla.

Hakuohjeet

Päästäksesi yksilölliseen päiväkuntoutukseen tarvitset maksusitoumuksen sosiaali- ja terveydenhuollolta tai vakuutusyhtiöltä. Pääset kuntoutukseen myös ilman lähetettä, itse maksavana asiakkaana.
Päästäksesi ryhmämuotoiseen päiväkuntoutukseen tarvitset maksusitoumuksen sosiaali- ja terveydenhuollolta tai vakuutusyhtiöltä. Pääset kuntoutukseen myös ilman lähetettä, itse maksavana asiakkaana.

Päiväkuntoutusta tarjoamme vain Lahden toimipaikassamme.