Autismikirjon häiriö - kurssit lapsille

Kenelle?

Kurssit on tarkoitettu perheille, joissa lapsella on diagnosoitu lievä tai keskivaikea autismikirjon häiriö tai varhain alkanut tai vaikea-asteinen autismikirjon häiriö.

Lievät tai keskivaikeat autismikirjon häiriö - kurssit  on tarkoitettu alakoululaisten lasten perheille. Kurssit ovat kaksiosaisia (5 vrk+ 5 vrk).

Varhain alkaneet tai vaikea-asteiset autismikirjo häiriö -kurssit on tarkoitettu yli 4-vuotiaalle tai alakoululaiselle lapselle sekä yläkoululaiselle nuorelle ja hänen perheelleen. Kurssin kesto on 5 vrk.

Lisäksi lapsella saattaa olla                                                                                                                    

- älyllinen kehitysvammaisuus

- haastavaa käyttäytymistä sekä samanaikaisia käytös- ja tunne-elämän oireita, jotka liittyvät neuropsykiatriseen häiriöön tai sen oireisiin

- tarkkaavuuden säätelyn, toiminnanohjauksen sekä aistitiedon käsittelyn vaikeutta, jotka vaikuttavat arjen toimintakykyyn

-jokin muu neuropsykiatrinen häiriö

Tavoite

Kuntoutukseen tuleva lapsi tai nuori perheineen saa tarvitsemaansa tukea elämäntilanteeseensa hallintaan sekä keinoja, apua ja valmennusta autimismikirjon häiriöstä aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja käytännön ongelmien selvittämiseen. Kokemusten vaihtaminen toisten perheiden kanssa ja vertaistuen saaminen lisäävät voimavaroja arkeen.

Palvelukuvaus

Kurssilla perhe saa kohdettua autimistietoutta ja ohjausta oman perheensä tilanteesta käsin.  Lapsi tulee kohdatuksi autististen ominaisuuksiensa kanssa ja  perhe saa ohjausta arjen sujuvuutta tukevien menetelmien käytöstä ja ohjausta lapsensa sosiaalisten- ja tunnetaitojen harjoitteluun. Kurssilla saa apua tuentarpeeseen ja tukikeinojen kartoittamiseen. Kurssilla käsitellään erityistä sisarussuhdetta ja etsitään keinoja sisarussuhteessa toimimiseen.

Toimimme pääasiassa ryhmissä ja käymme vuorovaikutusta lisääviä keskusteluja. Teemme myös käytännön harjoituksia. Kurssista vastaa moniammatillinen työryhmä. Ohjelmassa otetamme huomioon osallistujien tarpeet ja tavoitteet.

Hakuohjeet

1. Keskustele kuntoutustarpeesta lääkärin kanssa. Saat lääkäriltä suosituksen kuntoutuksesta B-lääkärinlausunnolla tai kuntoutussuunnitelmassa.
2. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus). Lomakkeen saat Kelan toimistosta tai osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet.
3. Toimita hakemus ja lääkärinlausunto Kelaan, joka antaa kuntoutuspäätöksen. Saatuamme myönteisen kuntoutuspäätöksen Kelasta, lähetämme perheellenne kutsukirjeen ja tarkempaa tietoa kuntoutuksesta.
Kuntoutus on perheellenne maksutonta. Kuntoutuksen järjestää Kela, joka kustantaa kuntoutuksen. Vanhemmilla on mahdollisuus hakea Kelasta kuntoutusajalta kuntoutusrahaa sekä tukea matkakustannuksiin.

Toimipaikat

Tervetuloa meille:

Aikataulut

Ota yhteyttä