CP- ja liikuntavammaisille lapsille sopeutumisvalmennusta

Sopeutumisvalmennuskurssi Cp- ja liikuntavammaisille lapsille 

Sopeutumisvalmennuskurssi on tarkoitettu lapsille, joilla on Cp-oireyhtymä tai muu synnynnäinen liikuntavamma, sekä heidän vanhemmilleen ja sisaruksilleen. Kurssille pääsee siis osallistumaan myös perhe. Sopeutumisvalmennuskurssille haetaan lapsen tai nuoren ikäryhmän mukaan. 

Cp- ja liikuntavammaisten lasten sopeutumisvalmennuskurssilla annamme tietoa oireyhtymästä ja sen vaikutuksesta lapsenne kasvuun ja kehitykseen. Tuemme lasta ja hänen perhettään arjen toimien hallintaan. Vahvistamme lapsen valmiuksia myös omatoimisuuteen ja sitä kautta täysipainoiseen elämään. 

Cp- ja liikuntavammaisten lasten sopeutumisvalmennuksen sisältö

Sopeutumisvalmennuskurssilla toimimme ryhmissä niin, että kaikki perheenjäsenet ovat mukana tai vanhemmilla on oma ryhmä ja lapsilla oma ikäkauteen perustuva ryhmänsä. Ohjelmassamme on yhdessä tekemistä mahdollistavia peli- ja liikuntaryhmiä, arkitaitojen opettelua sekä toimintaryhmiä ja juttutuokioita lapsille tärkeistä asioista. Toiminta yhdessä antaa kokemuksia onnistumisista, vaikuttamisesta ja auttavat eheän minäkuvan rakentumista.

Kurssilla saatu tieto ja kokemukset auttavat lasta ja hänen vanhempiaan ja sisaruksiaan löytämään uusia taitoja ja toimintamalleja hyvän arjen toteutumiselle.

Kurssi kestää viisi vuorokautta. Kurssin toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja sosionomi (AMK).

Hakuohjeet

1. Keskustele kuntoutustarpeesta lääkärin kanssa. Saat lääkäriltä suosituksen kuntoutuksesta B-lääkärinlausunnolla tai kuntoutussuunnitelmassa.
2. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus). Lomakkeen saat Kelan toimistosta tai osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet.
3. Toimita hakemus ja lääkärinlausunto Kelaan, joka antaa kuntoutuspäätöksen. Saatuamme myönteisen kuntoutuspäätöksen Kelasta, lähetämme perheellenne kutsukirjeen ja tarkempaa tietoa kuntoutuksesta.
4. Kuntoutus on perheellenne maksutonta. Kuntoutuksen järjestää Kela, joka kustantaa kuntoutuksen. Vanhemmilla on mahdollisuus hakea Kelasta kuntoutusajalta kuntoutusrahaa sekä tukea matkakustannuksiin.

Tervetuloa meille:

Aikataulut

Ota yhteyttä