Downin oireyhtymä -kurssit lapsille

Kenelle?

Sopeutumisvalmennuskurssi on tarkoitettu lapsille, joilla Downin oireyhtymä, sekä heidän vanhemmilleen ja sisaruksilleen. Kurssit on kohdennettu myös eri ikäryhmiin sopiviksi, alle kouluikäisistä alakoululaisiin.

Tavoite

Annamme tietoa oireyhtymästä ja sen hoidosta sekä oireyhtymän vaikutuksesta lapsen kasvuun ja kehitykseen. Samalla saatte tietoa myös kuntoutus- ja muiden tukitoimien mahdollisuuksista. Tuemme lasta ja hänen perhettään arjessa. Vahvistamme lapsen valmiuksia omatoimisuuteen ja täysipainoiseen elämään. Kurssilla löydämme kokonaisvaltaisesti keinoja perheen hyvinvointiin ja hyvään arkeen. 

Palvelukuvaus

Sopeutumisvalmennuskurssilla lapset, sisarukset ja vanhemmat toimivat ryhmissä niin, että kaikki perheenjäsenet ovat mukana tai vanhemmilla on oma ryhmä ja lapsilla oma ikäkauteen perustuva ryhmänsä. Kurssilla saatu vertaistuki hyödyttää perheen arkea ja kasvattaa sosiaalisia verkostoja.

Ohjelmassamme on yhdessä tekemistä mahdollistavia peli- ja liikuntaryhmiä, arkitaitojen opettelua sekä toimintaryhmiä ja juttutuokioita lapsille tärkeistä asioista. Teemamme liittyvät mm. terveyteen, itsehoitoon ja omatoimisuuteen, arjen tukikeinoihin, vuorovaikutukseen sekä perheen hyvinvointiin ja yhdessä tekemiseen.

Kurssi kestää viisi vuorokautta. Toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä.

Hakuohjeet

1. Keskustele kuntoutustarpeesta lääkärin kanssa. Saat lääkäriltä suosituksen kuntoutuksesta B-lääkärinlausunnolla tai kuntoutussuunnitelmassa.
2. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus). Lomakkeen saat Kelan toimistosta tai osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet.
3. Toimita hakemus ja lääkärinlausunto Kelaan, joka antaa kuntoutuspäätöksen. Saatuamme myönteisen kuntoutuspäätöksen Kelasta, lähetämme perheellenne kutsukirjeen ja tarkempaa tietoa kuntoutuksesta.
4. Kuntoutus on perheellenne maksutonta. Kuntoutuksen järjestää Kela, joka kustantaa kuntoutuksen. Vanhemmilla on mahdollisuus hakea Kelasta kuntoutusajalta kuntoutusrahaa sekä tukea matkakustannuksiin.

Toimipaikat

Tervetuloa meille:

Aikataulut

Ota yhteyttä