Epilepsiakurssit lapsiperheille

Kuntoutusta lapsen vaikeahoitoiseen epilepsiaan

Epilepsiaa sairastavien lasten perhekurssilla annamme syvällistä tietoa epilepsiasta, sen hoidosta ja tukimuodoista. Tuemme lapsen kasvua ja kehitystä. Lisäämme koko perheen voimavaroja yhdessä toimimiseen ja mahdollisuuteen elää hyvää arkea sairauden muuttamasta elämäntilanteesta huolimatta.

Kurssin ohjelmassa otetaan huomioon kuntoutujien yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Ohjelma on pääasiassa ryhmämuotoista ja painottuu sopeutumisvalmennukseen. Ohjelma sisältää eri teemoja kuten terveys, fyysinen aktivointi ja ohjaus, varhaiskasvatus ja koulunkäynti sekä koko perheen hyvinvointia lisäävät teemat.

Epilepsiakurssin sisältö 

Epilepsiakurssi kestää 5 vuorokautta. Epilepsiakurssin ohjelmasta vastaa moniammatillinen työryhmä, jossa on mukana Epilepsialiitto ry:n asiantuntijoita. Järjestämme epilepsiakurssit yhdessä Epilepsialiiton kanssa.


Perhekurssit on kohdennettu lapsiperheille, jossa lapsi sairastaa vaikeahoitoista epilepsiaa. Kurssille pääsee yli 1-vuotiaat lapset aina yläkoulukouluiän loppuun saakka. Vuodelle 2021 on vielä yksi kurssi lapsille, joilla vaikeahoitoisen epilepsian taustalla on geenivirhe tai kromosomipoikkeavuus.

 

 

Hakuohjeet

1. Keskustele kuntoutustarpeesta lääkärin kanssa. Saat lääkäriltä suosituksen kuntoutuksesta B-lääkärinlausunnolla tai kuntoutussuunnitelmassa.
2. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus). Lomakkeen saat Kelan toimistosta tai osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet.
3. Toimita hakemus ja lääkärinlausunto Kelaan, joka antaa kuntoutuspäätöksen. Saatuamme myönteisen kuntoutuspäätöksen Kelasta, lähetämme perheellenne kutsukirjeen ja tarkempaa tietoa kuntoutuksesta.
4. Kuntoutus on perheellenne maksutonta. Kuntoutuksen järjestää Kela, joka kustantaa kuntoutuksen. Vanhemmilla on mahdollisuus hakea Kelasta kuntoutusajalta kuntoutusrahaa sekä tukea matkakustannuksiin.

Tervetuloa meille:

Aikataulut

Ota yhteyttä