KIILA-kuntoutus

KIILA-kuntoutus tukee työssä kehittymistä ja työelämässä pysymistä.
Yksilöpalvelun paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät sivun alaosasta.

Kiilan kohderyhmä

Kiila on tarkoitettu työelämässä oleville (myös yrittäjille), joiden työkykyä heikentää jokin sairaus ja kuntoutumisen tarve on havaittu. Voit hakeutua työnantajasi tai vaikka ammattiliittosi hakemaan Kiila-kurssipalveluun tai avoimeen Kiila-yksilöpalveluun. Yksilöpalvelun aikataulut löydät tämän sivun alareunasta.

Kohti parempaa työelämää

Työssä tai omassa hyvinvoinnissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat työssä jaksamiseen. Kiila-kuntoutuksessa haemme ratkaisuja työkyvyn tukemiseksi tarkastelemalla, mitä työssä tapahtuu, mikä työssä on muuttunut ja kuinka muutokset vaikuttavat työn sujumiseen ja työssä jaksamiseen. Keskeisellä sijalla ovat työtä ja omaa työhyvinvointia koskevat ratkaisut, joiden työstämisessä myös esimiehen asiantuntemus ja tuki ovat tärkeitä. Muu kuntoutuksen sisältö liittyy terveyteen ja henkilökohtaiseen hyvinvointiin. 

Palvelun rakenne

Kuntoutus käynnistyy ennakkoyhteydenotolla ja yksilöllisellä lähtötilanteen arvioinnilla, jonka avulla kokonaistilannetta hahmotetaan ja mietitään keinoja työkyvyn kohentamiseksi. Kuntoutus jatkuu ryhmäjaksoilla ja yksilöllisen valmennuksen tapaamisilla. Kuntoutus päättyy noin vuoden kuluttua kuntoutujan päätöstilanteen arviointiin, jonka jälkeen on tarvittaessa kuntoutuksen seurantayhteydenotot.

Tukena kuntoutuksessa ovat Verven työelämän asiantuntija / kuntoutusohjaaja, kuntoutuslääkäri, fysioterapeutti, psykologi ja muita erityisasiantuntijoita tarpeen mukaan. Lisäksi mukana ovat esimies ja työterveyshuolto.

Kuntoutuksen hyödyt

Kiila-kuntoutuksesta hyötyvät niin työntekijä kuin työnantajakin. Parhaimmillaan työntekijän kokema työn mielekkyys, motivaatio ja työhyvinvointi lisääntyvät, esimiehen ja työntekijän välinen vuorovaikutus paranee ja arki työpaikalla muuttuu sujuvammaksi. Esimies saa usein uudenlaisia välineitä työkykyjohtamiseen sekä ideoita toiminnan kehittämiseen. 

Miksi valita Verve?

Meillä on pitkä kokemus arkityön kehittämisestä ja työssä pysymisen tukemisesta. Työotteemme perustuu alan tutkimustietoon ja käytännön valmennustyön kautta tulleeseen asiantuntemukseen. Asiantuntijamme osaavat etsiä oleelliset tekijät, jotka heikentävät työssä jaksamista, ja löytävät pulmakohtiin yksilöllisesti sopivat ratkaisut. 

Asiakkaidemme ajatuksia Kiila-kuntoutuksesta >>
Lue lisää kuntoutujien kokemuksista >>

Kiila-yksilöpalvelun esite
Kiila-kurssipalvelun esite

Löydät yksilöpalvelun aikataulut sivun alaosasta.

Hakuohjeet

Ohjeita Kiila-kuntoutukseen hakeutumisesta saat myös palvelua toteuttavasta toimipaikasta.

Lisätietoja:

Hakeutuminen Kiila-yksilöpalveluun: Ensin työntekijä, työterveyshuolto tai työnantaja toteavat, että kuntoutus on tarpeen. Sen jälkeen työntekijä ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai omaan lääkäriinsä. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, joka tarvitaan hakemuksen liitteeksi. Työntekijä ja työnantaja täyttävät yhdessä lomakkeen KU200. Työntekijä täyttää lisäksi lomakkeen KU101. Lomakkeet ja lääkäriltä saatu B-lausunto lähetetään Kelaan. Työntekijä valitsee palveluntuottajan ja itselleen sopivimman Kiila-yksilöpalveluajankohdan. 

Hakeutuminen Kiila-kurssipalveluun: Kiila-kursseja voivat hakea työterveyshuollot, työnantajat tai ammattiliitot. Haettujen kurssien kurssinumerot ja ajankohdat löytyvät Kelan nettisivuilta. Kuntoutukseen päästäkseen työntekijä tarvitsee lääkäriltä B-lausunnon, joka laitetaan hakemuksen liitteeksi. Työntekijä ja työnantaja täyttävät yhdessä lomakkeen KU200. Lisäksi työntekijä täyttää lomakkeen KU101, johon merkitään soveltuvan kurssin numero. Lomakkeet ja lääkäriltä saatu B-lausunto lähetetään Kelaan.

Sami Heinikainenasiakaspäällikkö
0400 442 558 tai sami.heinikainen@verve.fi

Löydät ohjeet Kiila-kuntoutuksen hakemisesta myös Kelan sivuilta >>

Aikataulut

Ota yhteyttä