Masennuskuntoutus, Oras

Mielenterveyttä tukevat palvelut

Tavoite

Masennus vaikuttaa arkielämään ja toimintakykyyn. Olet ehkä huomannut masennuksen tuoneen mukanaan uniongelmia, kuten väsymystä tai unettomuutta, aloitekyvyttömyyttä, jaksamattomuutta tai työuupumusta. Kuntoutuskurssilla sinulla on mahdollisuus asiantuntijoiden ja muiden kuntoutujien kanssa etsiä keinoja selviytyä masennuksesta. Pystyt jakamaan siihen liittyviä tunteita ja kokemuksia, saat tietoa masennuksen oireista ja hoidosta sekä eväitä hoitaa itseäsi.

Kenelle?

Kohderyhmänä ovat työelämässä olevat, työttömät tai opiskelemassa olevat aikuiset, joilla on diagnosoitu lievä tai keskivaikea masennus.

Palvelukuvaus

Kurssiin kuuluu yksi kuntoutuspäivä, 11 ryhmämuotoisista käyntikertaa ja 3 yksilöllisistä käyntikertaa. Tavoitteena on tunnistaa ja harjoitella aktiivisia toimintatapoja, jotka auttavat sinua selviytymään arjessa ja vahvistamaan mielenterveyttä. Ohjelma koostuu ryhmäkeskusteluista, toiminnallisista harjoituksista, soveltuvasta liikunnasta ja yksilöllisistä tapaamisista. Tukenasi on eri alojen asiantuntijoita, mm. psykoterapeutti, kuntoutuslääkäri ja fysioterapeutti.

Ryhmäkeskustelujen ja harjoitusten teemoja ovat mm. omien voimavarojen tunnistaminen, minäkuvan vahvistaminen, tunteiden käsittely ja vuorovaikutustaidot. Fysioterapeutin ohjauksessa tarkastellaan liikunnan merkitystä masennuksesta toipumisessa ja kokeillaan eri liikuntamuotoja.

 

Katso nuorten mielenterveyttä tukevat palvelut Itu ja Nuppu >>

Hakuohjeet

Aloite kuntoutukseen hakemisesta voi tulla sinulta itseltäsi, työterveyshuollostasi tai hoitavalta lääkäriltäsi.
1. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132, jonka saat Kelasta tai Vervestä.
2. Tarvitset liitteeksi lääkärin B-lausunnon terveydentilastasi ja kuntoutuksen tarpeestasi.
3. Palauta hakemuksesi ja B-lausuntosi Kelaan.

Aikataulut

Ota yhteyttä