Oma väylä

Oma väylä on opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville nuorille suunnattu neuropsykiatrinen kuntoutus.

Kenelle Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu?

Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille nuorille, joilla on todettu jompikumpi tai molemmat seuraavista:

 • autismikirjon häiriö, ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä)  
 • aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD).

Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu nuorille, joilla ei ole oikeutta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin. Tämä kuntoutus sopii nuorille, ketkä tarvitsevat tukea opintoihin, työelämään, sosiaalisten taitojen vahvistamiseen tai arjenhallinnan taitojen kehittämiseen. 

Oma väylä -kuntoutuksen tavoitteet

Oma väylä -kuntoutuksen tavoitteena on, että nuori saa

 • vahvistusta opiskeluun- ja työelämään liittyviin valmiuksiin ja taitoihin 
 • tukea ammatillisten suunnitelmien selkeyttämiseen
 • ohjausta ja harjoitusta arjenhallintataitoihinsa 
 • tukea sosiaalisten taitojensa vahvistumiseen
 • tukea itsetuntemuksen vahvistamiseen
 • soveltuvia keinoja arjen sujumisen vahvistamiseksi
 • keinoja tunteiden säätelyyn ja toiminnanohjaukseen
 • varmuutta asiointiin, sosiaalisiin kontakteihin, päätöksentekoon, talouden suunnitteluun ja eritystilanteisiin valmistautumiseen.

Kesto ja tapaamisten määrä

Kuntoutus myönnetään aina vuodeksi kerrallaan, ja kuntoutus voi kestää enintään 3 vuotta. Vuoden aikana kuntoutus sisältää:

 • enintään 27 yksilöllistä tapaamista
 • enintään 10 ryhmätapaamista 
 • 1–2 läheisten ryhmätapaamista 
 • 3 seurantatapaamista.

Hakuohjeet

1. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132. Laita hakemukseen tieto palveluntarjoajasta.
2. Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärin B-lausunnon terveydentilastasi ja kuntoutuksen tarpeestasi.
3. Palauta hakemuksesi Kelaan.

Ota yhteyttä