Traumaattisen aivovamman saaneille yli 4-vuotiaille lapsille

Sopeutumisvalmennusta traumaattisen aivovamman saaneille yli 4-vuotiaille lapsille ja heidän perheillensä

Traumaattisen aivovamman saaneiden lasten kuntoutuksessa tavoitteenamme on lapsen koulunkäynnin ja toimintakyvyn parantaminen sekä koko perheen hyvinvoinnin vahvistaminen. Kuntoutuksessa saatte enemmän tietoa traumaattisesta aivovammasta ja vamman jälkeisistä oireista. Löydätte myös uusia valmiuksia täysipainoiseen arkeen ja osallistumiseen. Lisäksi haluamme ohjata teitä löytämään reittejä yhteiseen tekemiseen ja iloon.

Otamme kurssin ohjelmassa huomioon lasten ja perheiden yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Toimintamme on pääasiassa ryhmämuotoista ja painottuu sopeutumisvalmennukseen. Lapset, sisarukset ja vanhemmat toimivat ryhmissä niin, että kaikki perheenjäsenet ovat mukana tai vanhemmilla on oma ryhmä ja lapsilla oma ikäkauteen perustuva ryhmänsä. Ryhmän tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn ja hallinnantunteen vahvistumiseen. Ohjelmassa on yhdessä tekemistä mahdollistavia peli- ja liikuntaryhmiä, arkitaitojen opettelua sekä toimintaryhmiä ja juttutuokioita lapsille tärkeistä asioista.

Käymme läpi erilaisia teemoja kuten terveys, fyysinen aktivointi ja ohjaus, varhaiskasvatus ja koulunkäynti sekä koko perheen hyvinvointi. Kurssi kestää 5 vuorokautta. Kurssin ohjelmasta vastaa moniammatillinen työryhmä.

Hakuohjeet

1. Keskustele kuntoutustarpeesta lääkärin kanssa. Saat lääkäriltä suosituksen kuntoutuksesta B-lääkärinlausunnolla tai kuntoutussuunnitelmassa.
2. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus). Lomakkeen saat Kelan toimistosta tai osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet.
3. Toimita hakemus ja lääkärinlausunto Kelaan, joka antaa kuntoutuspäätöksen. Saatuamme myönteisen kuntoutuspäätöksen Kelasta, lähetämme perheellenne kutsukirjeen ja tarkempaa tietoa kuntoutuksesta.
4. Kuntoutus on perheellenne maksutonta. Kuntoutuksen järjestää Kela, joka kustantaa kuntoutuksen. Vanhemmilla on mahdollisuus hakea Kelasta kuntoutusajalta kuntoutusrahaa sekä tukea matkakustannuksiin.

Tervetuloa meille:

Aikataulut

Ota yhteyttä