Ääreishermo- ja lihassairaudet -kurssit lapsille

Ääreishermo- ja lihasairauksien -lasten perhekurssilla tavoitteena on vahvistaa hyvää arkea

Kurssi on tarkoitettu ääreishermo -tai lihassairautta  sairastavalle lapsille perheineen.  Kurssille voivat osallistua yli 1-vuotiaat lapset aina yläkouluikään saakka. 

Kurssin tavoitteena on, että lapsi ja hänen perheensä saavat monipuolista neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää lapsen sairaudesta huolimatta. Lisäksi kuntoutuksella pyritään vahvistamaan koko perheen voimavaroja ja elämänhallintaa sekä antamaan tukea perheen ja lähiverkostojen yhteistyöhön. Kuntoutus tarjoaa myös mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia perheitä.

 

Sisältö

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja ammattihenkilöiden kanssa.

Ohjelmamme sisältää erilaisia teemoja, jotka tukevat niin lapsen, sisarusten kuin vanhempienkin tavoitteiden toteutumista. Teemat liittyvät muun muassa terveyteen, itsehoitoon ja omatoimisuuteen, arjen tukikeinoihin ja toimintatapoihin, perheen hyvinvointiin, osallistumiseen sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tärkeänä osa kurssia on vertaisryhmän kokemusten jakaminen. Kurssin toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä.

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssi kestää 5 vuorokautta.

Hakuohjeet

1. Keskustele kuntoutustarpeesta lääkärin kanssa. Saat lääkäriltä suosituksen kuntoutuksesta B-lääkärinlausunnolla tai kuntoutussuunnitelmassa.
2. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus). Lomakkeen saat Kelan toimistosta tai osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet.
3. Toimita hakemus ja lääkärinlausunto Kelaan, joka antaa kuntoutuspäätöksen. Saatuamme myönteisen kuntoutuspäätöksen Kelasta, lähetämme perheellenne kutsukirjeen ja tarkempaa tietoa kuntoutuksesta.
4. Kuntoutus on perheellenne maksutonta. Kuntoutuksen järjestää Kela, joka kustantaa kuntoutuksen. Vanhemmilla on mahdollisuus hakea Kelasta kuntoutusajalta kuntoutusrahaa sekä tukea matkakustannuksiin.

Tervetuloa meille:

Aikataulut