ALS-sairautta sairastavien parikurssi

ALS-sairautta sairastavien parikurssi

ALS-sairautta sairastavien parikurssi soveltuu silloin, kun ALS-sairaus on diagnosoitu ja itsenäistä toimintakykyä on riittävästi ryhmämuotoiseen sopeutumisvalmennukseen osallistumiseksi. ALS-parikurssi ei ole oikea kuntoutusmuoto silloin, jos ALS-sairauden lisäksi on jokin muu sairaus, joka vaikeuttaa kuntoutusprosessia, tai jos on akuutti tai hoitamaton päihdeongelma. ALS-kurssi ei myöskään vastaa tarvetta silloin, jos  kuntoutuksen tavoitteet ovat enemmän hoidollisia kuin kuntoutuksellisia.

Voit osallistua ALS-sairautta sairastavien parikurssille riippumatta siitä, kuinka kauan olet elänyt sairautesi kanssa. Saatat kaivata tukea sopeutumisessa elämään sairautesi kanssa ja uuteen elämänvaiheeseesi. Kurssille osallistuu myös  aikuinen läheisesi. Myös häntä tuetaan ja ohjataan, jotta arkenne sisältäisi kuntoutumistasi edistäviä toimia.

Kuntoutustavoitteet

ALS-sairautta sairastavien parikurssin tavoitteena on, että saat tukea sairauden aihuttamassa muutostilanteessa. Lisäksi saat neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja  jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää sairaudestasi huolimatta.

Annamme tietoa sairaudestasi sekä helpotamme ja tuemme arkielämässä selviytymistäsi. Kurssilla myös ohjataan ja motivoidaan sinua sairautesi itsehoitoon ja hyödyntämään vertaisryhmän tukea.

ALS-kuntoutus järjesteään Verve Oulussa

Kurssista vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu mm. neurologian erikoislääkäri, fysioterapeutti, sairaanhoitaja, psykologi, sosiaalityöntekijä ja puheterapeutti.

Kurssilla aiheina on erilaisia teemoja kuten terveys, ravitsemusneuvonta, kommunikaatiokeinot ja hengitysharjoitteitteet. Lisäksi saat fyysistä ohjausta ja tukea arjessa selviytymiseen. Ohjaamme sinua kurssilta saatujen uusien oppien soveltamisessa omaan arkeesi.

Tarvittavasta hoidosta ja avustamisesta vastaa kuntouttavan hoitotyön henkilöstö.

Kurssin pituus on 6 vuorokautta.

Hakuohjeet

1. Keskustele lääkärin kanssa kuntoutustarpeestasi. Saat lääkäriltä suosituksen kuntoutuksesta B-lääkärinlausunnolla tai kuntoutussuunnitelmassa.
2. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus). Lomakkeen saat Kelan paikallistoimistosta tai osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet.
3. Toimita hakemus ja lääkärinlausunto Kelaan, joka antaa sinulle kuntoutuspäätöksen. Saatuamme myönteisen kuntoutuspäätöksen Kelasta, lähetämme sinulle kutsukirjeen ja tarkempaa tietoa kuntoutuksesta.
Kuntoutus on sinulle maksutonta. Kuntoutuksen järjestää Kela, joka kustantaa kuntoutuksen ja sen aikana tarvitsemasi avustamisen sekä ylläpidon. Myös matkakustannuksiin ja ansionmenetyksiin voit hakea Kelasta tukea.

Lisätietoja:

Verve Oulu
Palvelusihteeri Helena Rajaniemi
puh. 050 312 6187 
kuntoutussihteeri@verve.fi

 

Tervetuloa kuntoutukseen Verve Ouluun!

Aikataulut