Autismikirjon häiriö - kuntoutuskurssit lapsille

Kuntoutusta autisminkirjon häiriöön

Kurssit on tarkoitettu perheille, joissa lapsella on diagnosoitu lievä tai keskivaikea autismikirjon häiriö tai varhain alkanut tai vaikea-asteinen autismikirjon häiriö. Lievät tai keskivaikeat autismikirjon häiriö - kurssit  on suunnattu alakoululaisten lasten perheille. Kurssit ovat kaksiosaisia (5 vrk+ 5 vrk).

Varhain alkaneet tai vaikea-asteiset autismikirjo häiriö -kurssit on tarkoitettu yli 4-vuotiaalle tai alakoululaiselle lapselle sekä yläkoululaiselle nuorelle ja hänen perheelleen. Kurssin kesto on 5 vrk.

Autisminkirjon häiriön lisäksi lapsella saattaa olla

  • älyllinen kehitysvammaisuus
  • haastavaa käyttäytymistä ja samanaikaisia käytös- ja tunne-elämän oireita, jotka liittyvät neuropsykiatriseen häiriöön tai sen oireisiin
  • tarkkaavuuden säätelyn, toiminnanohjauksen ja aistitiedon käsittelyn vaikeutta, jotka vaikuttavat arjen toimintakykyyn
  • jokin muu neuropsykiatrinen häiriö.

Kuntoutuksen tavoite

Kuntoutukseen tuleva lapsi tai nuori perheineen saa tarvitsemaansa tukea elämäntilanteeseensa hallintaan sekä keinoja, apua ja valmennusta autimismikirjon häiriöstä aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja käytännön ongelmien selvittämiseen. Kokemusten vaihtaminen toisten perheiden kanssa ja vertaistuen saaminen lisäävät voimavaroja arkeen.

Autisminkirjon häiriö ja kuntoutuskurssin sisältö

Kurssilla perhe saa kohdettua autimistietoutta ja ohjausta oman perheensä tilanteesta käsin.  Lapsi tulee kohdatuksi autististen ominaisuuksiensa kanssa ja  perhe saa ohjausta arjen sujuvuutta tukevien menetelmien käytöstä ja ohjausta lapsensa sosiaalisten- ja tunnetaitojen harjoitteluun. Kurssilla saa apua tuentarpeeseen ja tukikeinojen kartoittamiseen. Kurssilla käsitellään erityistä sisarussuhdetta ja etsitään keinoja sisarussuhteessa toimimiseen.

Toimimme pääasiassa ryhmissä ja käymme vuorovaikutusta lisääviä keskusteluja. Teemme myös käytännön harjoituksia. Kurssista vastaa moniammatillinen työryhmä. Ohjelmassa otetamme huomioon osallistujien tarpeet ja tavoitteet.

Näiden kurssien kuntoutuspäätökset tekee kurssin yhteyshenkilö Kelan keskisessä vakuutuspiirissä.

Lue lisää Kelan sivuilta

Hakuohjeet

1. Keskustele kuntoutustarpeesta lääkärin kanssa. Saat lääkäriltä suosituksen kuntoutuksesta B-lääkärinlausunnolla tai kuntoutussuunnitelmassa.
2. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus). Lomakkeen saat Kelan toimistosta tai osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet.
3. Toimita hakemus ja lääkärinlausunto Kelaan, joka antaa kuntoutuspäätöksen. Saatuamme myönteisen kuntoutuspäätöksen Kelasta, lähetämme perheellenne kutsukirjeen ja tarkempaa tietoa kuntoutuksesta.
Kuntoutus on perheellenne maksutonta. Kuntoutuksen järjestää Kela, joka kustantaa kuntoutuksen. Vanhemmilla on mahdollisuus hakea Kelasta kuntoutusajalta kuntoutusrahaa sekä tukea matkakustannuksiin.

Tutustu toimipaikkaamme ja katso kuvia tiloistamme:

Aikataulut