AVH:n sairastaneiden kommunikaatio-parikurssi

AVH:n sairastaneiden kommunikaatio-parikurssi

Kurssi on tarkoitettu aivoverenkiertohäiriön sairastaneille, mistä johtuen afasia haasteistaa arkea ja sen helpottamiseksi tarvitaan puhetta tukevia kommunikointimenetelmiä. Kuntoutus on ajankohtainen, kun aktiivinen osallistuminen kuntoutukseen onnistuu. Sairastumisesta tulisi olla kulunut aikaa kolmesta kuukaudesta noin kolmeen vuoteen. Kotiutumisesta kotiin (tai palvelutaloon) on kulunut vähintään kuukausi. Puheterapeutin arvio tulisi olla tehtynä sairastumisen jälkeen ja erityisen tuen tarve tulisi olla tunnistettu kommunikoinnin harjoittamiseen. 

Arjen toiminnoissa päivittäin läsnä oleva läheinen osallistuu kuntoutukseen koko kurssin ajan. 

Kuntoutustavoitteet AVH:n sairastaneiden kommunikaatio-parikurssilla

Tuemme elämäntilannetta niin, että arjesta, työstä tai opiskeluista selviäminen helpottuu. Löydämme sopivia kommunikointikeinoja ja ohjaamme niiden hyödyntämistä. Lisäksi kuntoutuksen tavoitteena on parantaa puheen tuottamista ja ymmärtämistä. Läheisten läsnäolo kuntoutuksessa on vältämätöntä, sillä jaksolla tuetaan yhteistä selviytymistä päivittäisessä elämässä ja autetaan kommunikointia. Lisäksi kuntoutuksessa saa tietoa sairaudesta ja parit löytävät selviytymiskeinoja sairauden aiheuttamien haasteiden edessä.

AVH:n sairastaneiden kommunikaatio-parikurssi

Kuntoutusjakso toteutetaan moniammatillisesti. Tukena ovat muun muassa neurologi, puheterapeutit, sairaanhoitaja ja fysioterapeutti. Lisäksi kuntoutusjaksolle osallistuu muiden ammattiryhmän edustajia yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Kommunikaatiokurssi toteutetaan pääosin ryhmämuotoisesti, mutta kurssilla painottuu myös puheterapeutin antama yksilöllinen ohjaus.

Kuntoutus kestää yhteensä 15 vuorokautta, joka toteutetaan viiden vuorokauden jaksoissa (5+5+5). Läheinen osallistuu kuntoutukseen koko kuntoutuksen ajan.

Lue lisää Kelan sivuilta. 

Hakuohjeet

1. Keskustele lääkärin kanssa kuntoutustarpeestasi. Saat lääkäriltä suosituksen kuntoutuksesta B-lääkärinlausunnolla tai kuntoutussuunnitelmassa.
2. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus). Lomakkeen saat Kelan paikallistoimistosta tai osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet.
3. Toimita hakemus ja lääkärinlausunto Kelaan, joka antaa sinulle kuntoutuspäätöksen. Saatuamme myönteisen kuntoutuspäätöksen Kelasta, lähetämme sinulle kutsukirjeen ja tarkempaa tietoa kuntoutuksesta.
Kuntoutus on sinulle maksutonta. Kuntoutuksen järjestää Kela, joka kustantaa kuntoutuksen ja sen aikana tarvitsemasi avustamisen sekä ylläpidon. Myös matkakustannuksiin ja ansionmenetyksiin voit hakea Kelasta tukea.

Lisätietoja:

Verve Rokua
Palvelusihteeri Helena Rajaniemi
050 312 6187 
kuntoutus@rokua.com

Tervetuloa kuntoutukseen!

Aikataulut