AVH:n sairastaneiden kuntoutuskurssit

Kuntoutuskurssit AVH:n sairastaneille

Kurssi on tarkoitettu aivoinfarktin tai ei-traumaattisen kallon sisäisen verenvuodon sairastaneille. Kuntoutus on ajankohtainen, kun aktiivinen osallistuminen kuntoutukseen onnistuu ja terveydenhuollossa on tehty tarpeelliset tutkimukset.

  • Sairastumisesta tulee olla kulunut vähintään 3 kuukautta ja enintään noin 3 vuotta.
  • Kotiutumisesta (joko kotiin tai palvelutaloon) on kulunut vähintään 1 kuukausi.
  • Riittävä itsenäinen toimintakyky, esimerkiksi kyky liikkuapalveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista.
  • Riittävä jaksaminen osallistumiseksi kurssin sisältämään kuntoutusohjelmaan ( noin 5 tuntia päivässä).

Kurssi ei sovellu tilanteissa, jos toimintakyky on merkittävästi heikentynyt tai jos ilmenee  hahmottamisen ongelmia, väsymystä tai muu vaikea sairaus, joka estää kurssille osallistumisen.

Kuntotustavoitteet AVH:n sairastaneiden kuntoutuskurssilla

Tuemme kohti parempaa selviytymistä arjessa, työssä tai opinnoissa. Kuntoutuksessa opitaan tuntemaan sairauden aiheuttamia rajoitteita, mutta samalla myös löydetään voimavaroja ja keinoja aktiiviseen toimintaan. Läheinen saa kuntoutuksesta tukea, neuvoja ja ohjausta sekä ymmärrystä liittyen sairastumisen aiheuttamiin rajoitteisiin.

Kuntoutuksessa saa tietoa myös kuntoutuskäytännöistä, sairauden itsehoidosta sekä lisää selviytymiskeinoja työhön ja arkeen. Osallistujilla, kuntoutustovereilla, on iso merkitys kuntoutuksen etenemisessä vertaistuen saajina ja antajina.

Kuntoutuskurssin kuvaus

Kuntoutus kestää yhteensä 15 vuorokautta, joka on kolmessa osassa (5+5+ 5 vrk).  Asiakkaan läheinen voi osallistua kurssille  5 vrk:n ajan kurssin aloitusjaksolla, kun hänen osallistumisensa on perusteltu ja se on kirjattu terveydenhuollon antamaan lääkärinlausuntoon.

Kuntoutusjaksosi toteutetaan moniammatillisesti ja jaksollasi on mukana muun muassa neurologi, fysioterapeutti ja sairaanhoitaja. Lisäksi kuntoutusjaksollesi osallistuu muiden ammattiryhmän edustajia kuntoutusjaksosi tarpeiden mukaisesti. Kuntoutus sisältää esimerkiksi keskustelutilaisuuksia, pienryhmissä työskentelyä, toiminnallisia ryhmiä (muun muassa fyysisen kunnon, itsehoidon ja arjen taitojen harjoittelua käytännön läheisesti) sekä verkostotyötä.

Lue lisää Kelan sivuilta. 

Hakuohjeet

1. Keskustele lääkärin kanssa kuntoutustarpeestasi. Saat lääkäriltä suosituksen kuntoutuksesta B-lääkärinlausunnolla tai kuntoutussuunnitelmassa.
2. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus). Lomakkeen saat Kelan paikallistoimistosta tai osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet.
3. Toimita hakemus ja lääkärinlausunto Kelaan, joka antaa sinulle kuntoutuspäätöksen. Saatuamme myönteisen kuntoutuspäätöksen Kelasta, lähetämme sinulle kutsukirjeen ja tarkempaa tietoa kuntoutuksesta.
Kuntoutus on sinulle maksutonta. Kuntoutuksen järjestää Kela, joka kustantaa kuntoutuksen ja sen aikana tarvitsemasi avustamisen sekä ylläpidon. Myös matkakustannuksiin ja ansionmenetyksiin voit hakea Kelasta tukea.

Lisätietoja:

Verve Rokua
Palvelusihteeri Helena Rajaniemi
puh. 050 312 6187 
kuntoutus@rokua.com 

Tervetuloa kuntoutukseen!

Aikataulut