AVH:n sairastaneille painokevennetyn kävelyn kurssi

Painokevennetty kävelykuntoutus keskittyy kävelemisen motoriikan ja eri vaiheiden harjoitteluun turvallisesti loukkaantumisen tai sairastumisen jälkeen. Painokevennetty kävelykuntoutus mahdollistaa esimerkiksi painonsiirtojen ja kehon symmetrisen asennon hienosäädön ohjatusti ja tuetusti.

Painokevennetyn kävelyn kurssi AVH:n sairastaneille

Järjestämme yhteistyössä Kelan kanssa painokevennetyn kävelykuntoutuksen osittaisen perhekurssin henkilöille, joiden kävelykyky on aivoverenkiertohäiriön johdosta heikentynyt ja kotona selviytyminen vaikeutunut.

Kurssin kokonaispituus on 25 vuorokautta. Se toteutetaan kolmessa jaksossa (10 vrk + 10 vrk + 5 vrk). Kuntoutujan läheinen voi osallistua ensimmäisen jakson lopussa kolmen vuorokauden ajan. 

Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Ohjelmaan kuuluu myös yksilötapaamisia. Tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelun, keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kannustetaan mm. itsenäiseen työskentelyyn ja hallinnan tunteen vahvistamiseen.

Kuntoutustavoitteet AVH:n sairastaneiden painokevennetyn kävelyn kurssilla

  • kävelykyvyn parantaminen intensiivisen harjoittelujakson avulla
  • omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen
  • omatoimisuuden tukeminen
  • läheisten ohjaaminen tukemaan kuntoutujaa tavoitteiden saavuttamisessa

Hakuohjeet

Toimita lääkärin laatima B-lausunto tai hoitavan tahon laatima kuntoutussuunnitelma ja täyttämäsi kuntoutushakemus (KU 104 tai KU 132) Kelan toimistoon.
Kela maksaa kuntoutujan etuudet kuntoutuksen ajalta.

Lisätietoja:

Helena Rajaniemi, palvelusihteeri
puh. 050 312 6187
kuntoutus@rokua.com

Muina aikoina hoitohenkilökunta
puh. 050 312 7274 tai puh. 050 312 7275

Seija Hirsilä, palvelupäällikkö
puh. 050 312 7259

Lisätietoja kuntoutuksesta löytyy myös Kelan sivuilta.

Tervetuloa kuntoutukseen Verveen!

Aikataulut