Kehitysvamma-, kehityshäiriö-, monivammakurssit lapsille

Sopeutumisvalmennusta lapsiperheille, joissa lapsella on kehitysvamma, kehityshäiriö tai hän on monivammainen

Sopeutumisvalmennuksessa perhettä tuetaan sopeutumaan niihin muutoksiin, joita lapsen tai nuoren vammaisuus on tuonut mukanaan. Keskeistä on löytää asioita, jotka tukevat koko perheen hyvinvointia ja tuovat iloa yhteiseen tekemiseen.Tuemme lapsen tai nuoren ja hänen perheensä valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen arkeen. Vahvistamme yhdessä tapoja osallistua oman elinympäristönne toimiin. 

Kurssi kestää viisi vuorokautta. Kurssin toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä.

Kehitysvamma-, kehityshäiriö-, monivammakurssien sisältö

Sopeutumisvalmennuskurssilla lapset, sisarukset ja vanhemmat toimivat ryhmissä niin, että kaikki perheenjäsenet ovat mukana tai vanhemmilla on oma ryhmä ja lapsilla oma ikäkauteen perustuva ryhmänsä. Ohjelmassa on yhdessä tekemistä mahdollistavia peli- ja liikuntaryhmiä, arkitaitojen opettelua sekä toimintaryhmiä ja juttutuokioita lapsille tärkeistä asioista. Toiminta yhdessä antaa kokemuksia onnistumisista, vaikuttamisesta ja auttavat eheän minäkuvan rakentumista. Kurssilla saatu tieto ja kokemukset auttavat lasta ja hänen vanhempiaan ja sisaruksiaan löytämään uusia taitoja ja toimintamalleja hyvän arjen toteutumiselle.

Lue lisää Kelan sivuilta

Hakuohjeet

1. Keskustele kuntoutustarpeesta lääkärin kanssa. Saat lääkäriltä suosituksen kuntoutuksesta B-lääkärinlausunnolla tai kuntoutussuunnitelmassa.
2. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus). Lomakkeen saat Kelan toimistosta tai osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet.
3. Toimita hakemus ja lääkärinlausunto Kelaan, joka antaa kuntoutuspäätöksen. Saatuamme myönteisen kuntoutuspäätöksen Kelasta, lähetämme perheellenne kutsukirjeen ja tarkempaa tietoa kuntoutuksesta.
4. Kuntoutus on perheellenne maksutonta. Kuntoutuksen järjestää Kela, joka kustantaa kuntoutuksen. Vanhemmilla on mahdollisuus hakea Kelasta kuntoutusajalta kuntoutusrahaa sekä tukea matkakustannuksiin.

Tervetuloa meille:

Aikataulut