Omaishoitajien kuntoutuskurssit

Omaishoitajien kuntoutuskurssit tukevat työ- ja toimintakykyä sekä auttavat jaksamaan arjessa. 

 

Omaishoitajien kuntoutuskurssilta tukea arkeen

Omaishoitaja tarvitsee tukea elämäntilanteensa hallintaan sekä keinoja, apua ja valmennusta omaishoitajuudesta aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja niistä selviytymiseen. Omaishoitajien kuntoutuksessa omaishoitaja saa

  • tukea elämäntilanteeseensa,
  • tietoa ja konkreettisia ohjeita arjessa selviytymiseen,
  • voimavaroja ja valmiuksia osallistua monipuolisesti eri toimintoihin omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa.

Omaishoitajien kuntoutuskurssin kohderyhmät

Omaishoitajien kuntoutuskurssi on tarkoitettu omaistaan tai läheistään päivittäin hoitavalle tai avustavalle omaishoitajalle, joka on työelämässä, opiskelemassa tai on poissa työelämästä. Omaishoitajien kuntoutuskurssi kohdennetaan

  • omaishoitajille, jotka hoitavat aikuista omaistaan tai läheistään päivittäin.
  • omaishoitajille, jotka hoitavat alle 18 –vuotiasta erityislastaan tai –nuortaan päivittäin.

Omaishoitaja osallistuu kuntoutukseen yksin, ilman omaishoidettavaa läheistä.

Kuntoutukseen osallistuvalla henkilöllä 

  • on omaishoitajuudesta aiheutuvan kuormituksen vuoksi arjen toiminnoista suoriutuminen tai osallisuus alentunut tai vaarassa alentua.
  • uupumisoireita tai uupumista, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista
  • ei tarvitse olla kunnan kanssa laadittua omaishoitosopimusta.
  • on mahdollisuudet ja valmiudet osallistua kuntoutukseen etänä.  Palveluntuottaja antaa tarvittaessa etäkuntoutusta varten laitteen lainaan ja antaa opastusta laitteen käyttöön ja etäkuntoutukseen osallistumiseen.

Omaishoitajien kuntoutuskurssin toteutus

Omaishoitajan kuntoutuskurssi toteutetaan kuntoutuslaitoksessa toteutettavan kuntoutuksen sekä etäkuntoutuksen (verkkokuntoutus) yhdistelmänä. Kuntoutus alkaa viiden vuorokauden jaksolla kuntoutustiloissamme ja jatkuu 12 viikon etäkuntoutusjaksolla verkkokuntoutuksena. Lopuksi on vielä viiden vuorokauden jakso kuntoutuslaitoksessamme.

Kuntoutustiloissamme toteutuvat jaksot toteutetaan ryhmätoimintana asiakkaan yksilöllinen kuntoutustavoite huomioiden. Etäkuntoutusjakson verkkokuntoutus toteutetaan pääosin yksilöllisesti. Lisäksi siihen sisältyy ryhmässä toteutettavaa verkkokeskustelua ja muuta vertaistukea tukevaa toimintaa.

Kuntoutuksessa osallistujien tukena on sairaanhoitaja, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä tai sosionomi, erikoislääkäri sekä muut ammattihenkilöt kuten esim. psykologi, toimintaterapeutti ja liikunnanohjaaja.

Lue lisää Kelan sivuilta

Hakuohjeet

1. Aloite kuntoutukseen hakeutumisesta voi tulla sinulta itseltäsi, hoitotaholtasi tai työpaikaltasi. Kelalle toimitettavan kuntoutushakemuksen (KU132) saat Kelasta tai Vervestä.
2. Lääkärinlausuntoa tai muuta lääketieteellistä selvitystä ei tarvita kuntoutushakemuksen liitteeksi.

Kurssin alkaessa toimitat palveluntuottajalle hoitokertomuskopion terveydenhuollosta tai annat kirjallisen luvan Kanta-asioinnin terveystietoihin. Palveluntuottaja on puhelimitse yhteydessä sinuun ennen kuntoutuksen alkamista ja tiedustelee mahdolliset terveyteesi liittyvät seikat, jotka tulee huomioida kuntoutuksen toteutuksessa.
3. Toimita hakemus Kelaan, joka antaa sinulle kuntoutuspäätöksen. Saatuamme myönteisen kuntoutuspäätöksen Kelasta, lähetämme sinulle kutsukirjeen ja tarkempaa tietoa kuntoutuksesta.
Kuntoutus on sinulle maksutonta. Kuntoutuksen järjestää Kela, joka kustantaa kuntoutuksen sekä ylläpidon. Myös matkakustannuksiin voit hakea Kelasta tukea

Lisätietoja:

Verve Rokua
Kuntoutussihteeri Helena Rajaniemi
050 312 6187 (ma-pe klo 8.00-15.30)
kuntoutus@rokua.com

 

Tervetuloa kuntoutukseen:

Aikataulut