Omaishoitajien vapaat, Verve Lahti

Tarjoamme Verve Lahdessa tilapäishoitoa henkilöille, jotka eivät selviydy toimintakykynsä vuoksi omassa kodissaan esim. omaishoitajan vapaan aikana ja tarvitsevat avustamista ja hoivaa ympäri vuorokauden. 

Verve Kuntoutus Lahti on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hyväksymä  palvelusetelituottaja omaishoitajan vapaan aikaisen hoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisen lyhytaikaishoidon järjestämisessä. Omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus pitää vapaata 3 vuorokautta kuukaudessa. Palvelusetelin arvo on 128,40 €/vrk ja asiakkaan omavastuuosuus on 11,60 €.  Sosiaalihuoltolain mukaisen lyhytaikaishoidon palvelusetelin arvo on 90 € ja asiakkaan omavastuuosuus on 34 €.

Toimipaikkamme Lahdessa on pieni ja kotoinen. Kaikki tilat ovat lähellä toisiaan, saman katon alla. Myös piha on liikun­taesteetön ja ympäristö turval­linen. Meillä asiakas tunnetaan nimeltä ja hänet vastaanotetaan iloisesti ja ystävällisesti.

Meillä saa aina tarvitsemansa avustamisen. Ammattitai­toisilla hoitajillamme on pitkä kokemus vammaisen henkilön avustamisesta. Se on laadul­taan korkeatasoista. Meillä saa ohjausta ja apua itsestä huolehtimiseen ja hoitamiseen sekä erilaisten arkisten asioiden tekemiseen.

Tarjoamme tilapäishoidossa olevalle asiakkaalle virkistysohjelmaa jossa aiheena mm. kunnon kohennus, muistin ja mielialan virkistyminen. Näissä tapaamisissa tutustutaan myös toisiin kuntoutuskeskuksen asiakkaisiin.

Hakuohjeet

Lisätietoja:
Verve Lahti
Satu Saksinen, kuntoutussihteeri
044 4650 598 tai kuntoutus.lahti@verve.fi
ma-pe 9-15

Tervetuloa kuntoutukseen Verve Lahteen!