Sydänkuntoutus

Sydänkuntoutuksessa lähdemme liikkeelle sinun tarpeistasi. Kuntoutuskurssilla etsimme keinoja
terveydellisen tilanteesi ja arkesi hallintaan. Tavoitteenamme on antaa eväitä mahdollisimman täysipainoiseen elämään sydänsairaudesta huolimatta.

Sydänkuntoutuksesta voimia arkeen 

Sydänkuntoutuksessa opit tunnistamaan sydänsairautesi oireita. Löydät rohkeutta turvalliseen liikkumiseen ja terveyttäsi edistävään arkeen. Sydänsairaiden kuntoutuskurssilla etsimme yhdessä keinoja sinun tilanteesi ja arkesi hallintaan. Kurssilla on vertaistukea tarjoavia ryhmäkeskusteluja ja yksilöllisiä tapaamisia. Kuntoutujien tukena ovat yksilöllisen tarpeen mukaan sydänsairauksiin perehtyneitä eri alojen asiantuntijoita, esimerkiksi kardiologi, fysioterapeutti, psykologi ja terveydenhoitaja.

Sydänkuntoutuskurssi on oikea-aikainen silloin, kun ensivaiheen hoitojakso on päättynyt ja elämä sydänsairauden kanssa alkaa hakea uomiaan. On kuitenkin suositeltavaa, että sydämen tilanne on tutkittu viimeisen 6 kuukauden aikana ja kurssille osallistujan terveydentila on todettu soveltuvaksi kuntoutukseen osallistumiseen kannalta.

Kelan kuntoutus on maksutonta ja sille voi hakea ympäri vuoden. Sinulla voi myös olla oikeus kuntoutuksesi ajalta kuntoutusrahaan tai kuntoutuksesta aiheutuneiden matkakustannusten korvaukseen.

Sydänkuntoutuksen kurssitiedot ja kohderyhmä

Sydänkuntoutuskurssien toteutusmuoto on kolme 5 päivän jaksoa (5+5+5 vrk). Kurssille voi osallistua yksi aikuinen läheinen kahtena arkipäivänä. Kurssille pääsevät työelämässä olevat sekä sieltä poissa olevat. Kuntoutukseen voivat hakea myös yli 68-vuotiaat, joilla on haasteita omahoidon ylläpitämisessä tai sairauden säännöllisessä seurannassa. Sydänkuntoutuskurssi sopii:

  • jos sairastat sepelvaltimotautia ja sinulla on useita taudin riskitekijöitä, toimintakykyä rajoittava angina pectoris -oire,
  • jos sinulle on tehty ohitusleikkaus, pallolaajennus tai läppäleikkaus tai
  • jos sinulla on sydämen vajaatoimintaa, kardiomyopatia, sydänsarkoidoosi, harvinainen tai synnynnäinen sydänsairaus.

Hakuohjeet

Tarvitset lääkäriltäsi B-lääkärinlausunnon kuntoutukseen hakemista varten. B-lausunto sisältää suosituksen kuntoutukseen hakemisesta ja sen laatimisesta saa olla korkeintaan vuosi.
Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132. Kuntoutushakemuksen saat verkosta osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet. Liitä mukaan lääkärin B-lausunto terveydentilastasi ja kuntoutuksen tarpeestasi.
Valitse palveluntuottajaksesi Verve ja merkitse valintasi hakemukseesi. Palauta hakemuksesi Kelaan.

Lisätietoja:

Kurssiluetteloa päivitetään sitä mukaa kun kurssien toteutuminen varmistuu. Kurssiaikataulut löydät myös osoitteesta www.kela.fi.

Lisätietoja:
Helena Rajaniemi, kuntoutussihteeri
kuntoutus@rokua.com
puh. 050 3126 187

Tervetuloa kuntoutukseen:

Aikataulut