Traumaattisen aivovamman saaneiden aikuisten kuntoutuskurssit

Kenelle?

Kuntoutus on tarkoitettu sinulle, jolla on asianmukaisesti diagnosoitu traumaattinen aivovamma.  Sinulle on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset ja vammautumisestasi on kulunut 6 kuukaudesta 5 vuoteen.  Edellytyksenä on, että suunnitellulla kuntoutuksella voidaan turvata tai parantaa työ-, opiskelu- ja toimintakykyäsi.

Toimintakykysi mahdollistaa osallistumisen ryhmämuotoiseen kuntoutukseen ja kykenet liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista.

Kohderyhmänä on myös läheisesi. Läheinen osallistuu kurssille yhteensä 3 vuorokautta kurssin ensimmäisen jakson lopussa.

Tavoite

Kuntoutuksessa tuetaan sinua ja läheistäsi aivovamman tuomien muutosten tiedostamisessa sekä annetaan tietoa sairaudesta ja kuntoutuskäytännöistä.

Sinua autetaan ymmärtämään aivovamman vaikutuksia elämääsi ja oireisiisi sekä löytämään keinoja oireiden hallitsemiseen ja hyvinvoinnin lisääntymiseen. 

Kurssilta saat tukea ja tietoa aivovamman aiheuttamiin kognitiivisiin, neuropsykiatrisiin ja fyysisiin oireisiin kuten esim.   arjenhallinnan, aloitekyvyn ja toiminnanohjauksen osalta ja mielialaoireiden hallinnassa, tunteiden ilmaisemisessa ja sosiaalisissa suhteissa toimimisessa  sekä fyysisten oireiden kanssa selviytymisessä.

Ryhmässä toimiminen mahdollistaa kokemusten jakamisen ja vertaistuen saamisen.

 Palvelukuvaus

Suurin osa kurssin toiminnasta on ryhmämuotoista. Pääsemme tavoitteisiisi käytännön harjoitusten, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen sekä toiminnallisuuden avulla. Tuemme sinun elämänhallintasi kehittymistä ja päivittäistä itsestäsi huolehtimista ohjaavalla ja kuntouttavalla otteella.

Kuntoutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu mm. neurologian erikoislääkäri, neuropsykologi, sairaanhoitaja, sosionomi (AMK), fysioterapeutti sekä toimintaterapeutti.

Kurssi kestää 10 vuorokautta ja toteutetaan kahdessa jaksossa.

Hakuohjeet

1. Keskustele lääkärisi kanssa kuntoutustarpeestasi. Saat lääkäriltä suosituksen kuntoutuksesta B-lääkärinlausunnolla tai kuntoutussuunnitelmassa.
2. Täytä myös Kelan kuntoutushakemus KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus). Lomakkeen saat Kelan paikallistoimistosta tai osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet.
3. Hakemus ja lääkärinlausunto toimitetaan Kelaan, joka antaa sinulle kuntoutuspäätöksen. Kelasta myönteisen kuntoutuspäätöksen saatuamme, lähetämme sinulle kutsukirjeen ja tarkempaa tietoa kuntoutuksesta.
Kuntoutus on sinulle maksutonta. Kuntoutuksen järjestää Kela, joka kustantaa kuntoutuksen ja sen aikana tarvitsemasi avustamisen sekä ylläpidon. Myös matkakustannuksiin ja ansionmenetyksiin voit hakea Kelasta tukea.

Lisätietoja:

Verve Lahti
kuntoutussihteeri Satu Saksinen
puh. 044 4650 598 (ma-pe klo 9-15)
kuntoutus.lahti@verve.fi

Verve Oulu
Palvelusihteeri Helena Rajaniemi
puh. 050 312 6187 (ma-to klo 9-14)
kuntoutussihteeri@verve.fi

Aikataulut