Traumaattisen aivovamman saaneiden aikuisten kuntoutuskurssit

Kuntoutus auttaa traumaattisen aivovamman saaneita

Kuntoutus on tarkoitettu heille, joilla on asianmukaisesti diagnosoitu traumaattinen aivovamma.  Tarpeelliset tutkimukset tulee olla tehtynä terveydenhuollossa ja vammautumisesta voi olla kulunut aikaa aina 6 kuukaudesta 5 vuoteen.  Edellytyksenä on, että suunnitellulla kuntoutuksella voidaan turvata tai parantaa työ-, opiskelu- ja toimintakykyä.

Toimintakyvyn tulisi olla tasolla, joka mahdollistaa osallistumisen ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Osallistujan tulisi kyetä liikkumaan tiloissamme ilman jatkuvaa avustamista. Kurssille voi osallistua myös läheinen yhteensä 3 vuorokauden ajan, kurssin ensimmäisen jakson lopussa.

Kuntoutuksen tavoite

Kuntoutuksessa tuetaan osallistujaa ja läheistä aivovamman tuomien muutosten tiedostamisessa sekä annetaan tietoa sairaudesta ja kuntoutuskäytännöistä. Autamme ymmärtämään aivovamman vaikutuksia elämään sekä löytämään keinoja oireiden hallitsemiseen ja hyvinvoinnin lisääntymiseen. Kuntoutuksessa saa tukea ja tietoa aivovamman aiheuttamiin kognitiivisiin, neuropsykiatrisiin ja fyysisiin oireisiin kuten esim.  arjenhallinnan, aloitekyvyn ja toiminnanohjauksen osalta ja mielialaoireiden hallinnassa, tunteiden ilmaisemisessa ja sosiaalisissa suhteissa toimimisessa  sekä fyysisten oireiden kanssa selviytymisessä. Ryhmässä toimiminen mahdollistaa kokemusten jakamisen ja vertaistuen saamisen.

Traumaattisen aivovamman saaneiden kuntoutus pitää sisällään 

Suurin osa kurssin toiminnasta on ryhmämuotoista. Pääsemme tavoitteisiin käytännön harjoitusten, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen sekä toiminnallisuuden avulla. Tuemme elämänhallinnan kehittymistä ja päivittäistä itsestä huolehtimista ohjaavalla ja kuntouttavalla otteella. Kuntoutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu mm. neurologian erikoislääkäri, neuropsykologi, sairaanhoitaja, sosionomi (AMK), fysioterapeutti sekä toimintaterapeutti. Kurssi kestää 10 vuorokautta ja toteutetaan kahdessa jaksossa.

Hakuohjeet

1. Keskustele lääkärisi kanssa kuntoutustarpeestasi. Saat lääkäriltä suosituksen kuntoutuksesta B-lääkärinlausunnolla tai kuntoutussuunnitelmassa.
2. Täytä myös Kelan kuntoutushakemus KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus). Lomakkeen saat Kelan paikallistoimistosta tai osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet.
3. Hakemus ja lääkärinlausunto toimitetaan Kelaan, joka antaa sinulle kuntoutuspäätöksen. Kelasta myönteisen kuntoutuspäätöksen saatuamme, lähetämme sinulle kutsukirjeen ja tarkempaa tietoa kuntoutuksesta.
Kuntoutus on sinulle maksutonta. Kuntoutuksen järjestää Kela, joka kustantaa kuntoutuksen ja sen aikana tarvitsemasi avustamisen sekä ylläpidon. Myös matkakustannuksiin ja ansionmenetyksiin voit hakea Kelasta tukea.

Lisätietoja:

Verve Rokua
Palvelusihteeri Helena Rajaniemi
puh. 050 312 6187 (ma-to klo 9-14)
kuntoutus@rokua.com

Tervetuloa kuntoutukseen Verveen!

Aikataulut