Ylläpitävän vaiheen selkäydinvammakuntoutus

Alkuvaiheen kuntoutustoimenpiteiden jälkeen voidaan selkäydinvammayksiköissä tapahtuvan elinikäisen seurannan lisäksi tarvita aktiivisia avokuntoutustoimenpiteitä ja -terapioita. Kuntoutujan kuntoutussuunnitelman laatimisessa tulee käyttää yksilöllistä harkintaa ja yksilöllisiä perusteluja sekä asettaa kuntoutukselle yksilölliset tavoitteet. 

Monipuolinen avokuntoutustarjooma vastaa yksilöllisiin tavoitteisiin

Avokuntoutus voi sisältää muun muassa

  • fysioterapiaa
  • lantionpohjafysioterapiaa
  • psykofyysistä fysioterapiaa
  • toimintaterapiaa
  • ratsastusterapiaa
  • lymfaterapiaa ja
  • neuropsykologista kuntoutusta.

Avokuntoutuksen kokonaismäärät ja niiden jaksottuminen määräytyvät yksilöllisen tilanteen ja yksilöllisten tavoitteiden pohjalta. Yhtenäisten tavoitteiden saavuttamiseksi terapeuttien tulee toimia yhteistyössä keskenään sekä myös mahdollisten ammatillisen kuntoutuksen toteuttajien kanssa.

Tutustu

Avokuntoutusta tukee moniammatillinen yksilökuntoutus kuntoutuskeskuksessa

Osa selkäydinvammaisista tarvitsee ja hyötyy avokuntoutustoimenpiteiden lisäksi moniammatillisesta yksilökuntoutuksesta selkäydinvammojen kuntoutukseen erikoistuneessa kuntoutuskeskuksessa. Tällainen kuntoutusjakso on perusteltu tilanteissa, joissa terveydentilassa, toimintakyvyssä, elämäntilanteessa tai sopeutumisessa on tuen tarvetta, johon avokuntoutus ei riitä. Ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa hyödynnetään suunnitelmallisesti myös ryhmädynamiikka, mikä mahdollistaa tehokkaan vertaistuen. 

Nykykäsityksen mukaan erityisesti vaikeiden vammojen jälkeen parin ensimmäisen vuoden aikana voidaan tarvita moniammatillista yksilökuntoutusta.

Tavoitteena tällöin on tukea

  • itsestä huolehtimisen toimintojen edistymistä
  • fyysistä toipumista ja
  • erityisesti vammaan sopeutumista.

Sopeutumisen tukemisessa on huomioitava myös lähiyhteisö eli perheen ja läheisten tuen tarve. Olennaista on, että kuntoutusjaksoilla on selkeät toiminnallisuutta ja sopeutumista edistävät tavoitteet. Kuntoutusjakson tavoitteiden tulee olla kuntoutusjakson puitteissa realistisesti saavutettavissa. 

Kuntoutukseen haku

Kelalla on järjestämisvastuu alle 65-vuotiaiden vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta.  Lue lisää Kelan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta >
 

Hakuohjeet

Kelalla on järjestämisvastuu alle 65-vuotiaiden vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Lue lisää Kelan verkkosivuilta www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus.

Lisätietoja:

Verve Lahti
Sari Onnelainen
puh. 0400 607 858
sari.onnelainen@verve.fi

Verve Oulu
Seija Hirsilä
puh. 050 312 7259
seija.hirsila@verve.fi