Kuntoutuskurssit

Auttaa sinua jaksamaan, kehittämään toiminta- ja työkykyäsi sekä voimaan kaikin tavoin paremmin. Sairausryhmittäin kohdennetut kurssit tarjoavat runsaasti tietoa itse sairaudesta ja sekä mahdollisuuden jakaa siihen liittyviä kokemuksia ja tunteita muiden kanssa. Samalla kuntoutus avaa uusia keinoja selviytyä työssä ja arjessa.

Kurssit

Aloite kurssille hakemisesta voi tulla sinulta itseltäsi, työterveyshuollolta, työpaikalta tai kuntoutuksia rahoittavilta tahoilta (esim. Kela, RAY tai tapaturmavakuutuslaitokset). Kurssille hakeminen tapahtuu yhteistyössä työterveyshuollon tai hoitavan lääkärisi kanssa. Tarkemmat hakuohjeet löydät kurssisivulta.