Vahva osaaminen lasten, nuorten ja perheiden kuntoutuksesta

Lasten ja perheiden tarpeisiin suunnattu kuntoutus painottuu Vervessä yksilölliseen ja ryhmämuotoiseen kuntoutukseen harvinaisia sairauksia sairastaville, vammaisille ja heidän omaisilleen. Lapset ja nuoret pääsevät meille myös moniammatilliseen yksilölliseen kuntoutukseen. Lasten ja nuorten kuntoutuksessa perhe ja lähiyhteisö ovat vahvasti mukana kuntoutuksessa ja kuuntelemme läheisiä kuntoutusprosessin aikana. Kuntoutuspalvelumme lapsille ja nuorille keskittyvät Lahteen. Kuvia tiloistamme löydät Verve Lahden toimipaikan sivulta.