Akuutti ja subakuutti vaiheen selkäydinvammakuntoutus

Tapaturman tai sairauden aiheuttamassa selkäydinvauriossa kuntoutustoimet tulee aloittaa varhaisessa vaiheessa teho- ja akuuttihoidon osastoilla. Elintoimintojen vakiintumisen jälkeen kuntoutus jatkuu yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Subakuutissa vaiheessa tarvitaan useimmiten välitön osastokuntoutusjakso, joka toteutuu julkisen terveydenhuollon selkäydinvammayksikön järjestämänä. Subakuutti vaiheen kuntoutus voidaan toteuttaa myös ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta. Verve Oulussa toteutamme selkäydinvammaisten subakuutti vaiheen osastokuntoutusta. Vastaavaa kuntoutusta järjestämme Verve Lahdessa, omistajayhteisöissämme Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa sekä Punkaharjulla Kruunupuistossa.

Selkäydinvamman akuutti- ja subakuuttivaiheen kuntoutuksen tavoitteet ja toteutus

Kuntoutuksessa huomioidaan selkäydinvaurion taso ja vaikeusaste, mahdolliset liitännäisvammat sekä kuntoutumisedellytykset ja -tavoitteet. 

Yleistavoitteena on 

  • neurologisen toipumisen optimointi
  • mahdollisimman laajan omatoimisuuden saavuttaminen ja aktiivinen arki 
  • mielekäs elämä tavoitellussa elinympäristössä. 

Kuntoutuksen kesto

Kuntoutuksen kesto määräytyy yksilöllisen tarpeen mukaan. Kuntoutus päättyy ja potilas kotiutuu, kun on saavutettu toimintakyky, joka turvaa selviytymisen suunnitellussa elinympäristössä – yleensä kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa. Tällöin kuntoutusta pystytään usein jatkamaan avokuntoutuksena. Kotiutumisen jälkeen toimintakyvyn edistymistä ja ylläpitämistä voidaan tukea myös myöhemmin toteuttavilla yksilöllisillä kuntoutusjaksoilla.  

Akuutti- ja subakuuttivaiheen kuntoutuksen sisältö

Kuntoutuksessa keskitymme asioihin, joilla kuntoutuja-asiakas saavuttaa yllä mainitut yleistavoitteet ja hänen kotiutumisensa on mahdollisimman sujuvaa. 

Kuntoutuksen sisältö:

  • Arkitoiminnot, joita ovat muun muassa ruokailu, pukeutuminen, peseytyminen, siirtymiset ja liikkumisen harjoittelu. 
  • Itsestä huolehtimisen asiat, kuten suolen ja rakon hallinta, asianmukainen ihon hoito sekä hengityselimistön toiminnan vahvistaminen.
  • Muuttuneeseen elämäntilanteeseen liittyvän tiedon tarjoaminen kuntoutujalle ja omaisille.
  • Psyykkisen sopeutumisen tukeminen. 
  • Apuvälineiden, kodinmuutostöiden ja ympäristönhallintalaitteiden tarpeen arviointi ja mahdollinen hankinta.
  • Vertaiskuntoutus.
  • Ammatillisen kuntoutuksen kuntoutustarpeen arviointi ja mahdollinen kuntoutussuunnitelman teko - meillä kuntoutuksessa huomioidaan aina, kun mahdollista työkytkös.

Kuntoutusjakson aikana toteutuvan vertaiskuntoutuksen tavoitteena on
auttaa hyväksymään vammautuminen ja tukea myös omaisia.
Vertaiskuntouttaja pyrkii omien kokemustensa avulla luomaan realistisen kuvan nykytilanteesta ja tulevaisuudesta sekä realistiset odotukset kotiutumiselle.

Ammatillinen kuntoutus tulee kytkeä varhaisessa vaiheessa osaksi kuntoutusta, lääkinnällisen kuntoutuksen ja mahdollisten terapioiden rinnalle. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on, että kuntoutuja voi sairaudesta tai vammasta huolimatta työllistyä, jatkaa työssä tai palata työhön. Kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutussuunnitelman teko perustuvat kokonaistilanteesta tehtyyn arvioon, jossa otetaan huomioon terveydentilan lisäksi muun muassa työkokemus, koulutus ja ikä. 

 

Lue myös selkäydinvammaisille tarkoitetusta intensiivisestä kuntoutusjaksostamme >>

Hakuohjeet

Subakuutti vaiheen kuntoutukseen voidaan siirtyä julkisessa terveydenhuollossa tehdyn kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja:

Mika Pekkonen, lääketieteellinen johtaja
puh.  0400 636 542
mika.pekkonen@verve.fi

Tervetuloa kuntoutukseen - olemme sinua varten!