Lapsen ja nuoren harkinnanvarainen moniammatillinen yleis- ja neurologinen yksilökuntoutus

Harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus lapsille ja nuorille, yleis- ja neurologinen linja

Lahden toimipaikassa toteutettava lasten ja nuorten harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus jakautuu meillä Kelan palvelujen mukaisesti yleis- ja neurologiseen linjaan. Kuntoutukseen pääsee alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret sekä 18-25 -vuotiaat, joilla on ajankohtaisen tehostetun ja moniammatillisesti toteutettavan yksilöllisen kuntoutuksen tarve. Kuntoutustarpeen voi aiheuttaa esim. neurologinen sairaus tai joku muu sairaus tai vamma. Lasten ja nuorten kuntoutukseen pääsee osallistumaan koko perhe. Kuvia Lahden yksiköstä löydät toimipaikan omalta sivulta.

Tavoitteet ja sisällöt harkinnanvaraisen  yksilökuntoutuksen yleis- ja neurologisella linjalla 

Lapsen tai nuoren tavoitteet kuntoutusjaksolle suunnitellaan yhteistyössä perheen kanssa, jotta tavoitteet ja toimet tukevat mahdollisimman hyvin lapsen tai nuoren kuntoutumista. Konkreettiset tavoitteet perustuvat lääkärinlausunnosta saatuihin tietoihin, antamiinne ennakkotietoihin ja yhteisissä keskusteluissamme esiinnousseihin asioihin.

Kuntoutuksessa autamme teitä löytämään perheenä voimavaroja ja keinoja osallistua elinympäristönne toimintaan. Lisäksi kuntoutuksen aikana opetellaan ja harjoitellaan taitoja, jotka auttavat pärjäämään paremmin arjessa. Ohjelma suunnitellaan jaksollesi siten, että teillä on perheenä yhteistä tekemistä, mutta myös vanhempasi saavat omaa ohjattua ohjelmaa. Sisaruksillesi ja sinulle järjestään sekä erillistä ohjelmaa, mutta teille on myös yhteistä ohjelmaa sisarusten kesken.

Lue lisää Kelan sivuilta

Hakuohjeet

Kuntoutukseen haetaan lähettämällä Kelan toimistoon Kelan sivuilta löytyvä, hakijan täyttämä kuntoutushakemus (KU132), hoitavan lääkärin kirjoittama B-lausunto ja lääkärin laatima kuntoutussuunnitelma.
Kuntoutus on sinulle ja perheellesi maksutonta, sillä kuntoutuksen järjestäjänä toimii Kela. Myös matkakustannuksiin ja vanhempien ansionmenetykseen voitte hakea Kelasta tukea.

Tervetuloa meille: