Lapsen ja nuoren vaativa lääkinnällinen moniammatillinen yksilökuntoutus, yleis- ja neurologinen linja

Moniammatillisen yksilökuntoutuksen yleis- ja neurologinen linja

Moniammatillisen yksilökuntoutuksen kohderyhmänä on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piirin kuuluvat lapset ja nuoret, joille on tarve tehostettuun ja moniammatilliseen yksilökuntoutukseen.  Kuntoutustarve voi olla neurologisen, neuropsykiatrisen tai muun sairauden tai vamman vuoksi. 

Lasten ja nuorten kuntoutus on tarkoitettu koko perheelle.  Kuntoutus voidaan toteuttaa joko yhdessä tai useammassa jaksossa. Sen ajankohdasta sovitaan perheen kanssa. Kuntoutus kestää 10–26 vuorokautta yksilöllisen kuntoutustarpeen mukaan.

Kuntoutuksen sisältö yleis- ja neurologisella linjalla

Kuntoutuksessa antaa tietoa ja ohjausta sairauteen, terveyteen sekä toimintakykyyn liittyen. Kuntoutuksen ohjelma koostuu perhetoiminnasta sekä lasten ja vanhempien erillisistä ohjelmista. Perhetoiminnassa kannustetaan perhettä yhteiseen tekemiseen  ja perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta tuetaan eri keinoin. Lapsen tai nuoren ohjelma koostuu arkisista askareista sekä iloa ja rohkeutta tuovista toiminnoista, leikistä ja toisten lasten kohtaamisista. Kuntoutuksessa kannustetaan omatoimisuuteen, itsenäistymiseen sekä sosiaalisten suhteiden luomiseen.

Sisarusten kanssa käsitellään erilaisuutta ja etsitään keinoja toimia yhdessä toimintakyvyltään erilaisen sisaruksen kanssa. Vanhempien kanssa käydään läpi vanhemmuutta ja keinoja tukea lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä itsenäiseksi ja omatoimiseksi aikuiseksi. 

Kuntouksen sisältöinä ovat mm. koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvä ohjaus, itsestä huolehtiminen, terveys ja liikunta,  tietoa apuvälineistä  sekä yhteiskunnan tukipalvelut.

Lue lisää Kelan sivuita

Hakuohjeet

1. Kuntoutukseen hakeminen alkaa keskustelemalla lapsen tai nuoren kuntoutustarpeesta hoitavan lääkärin kanssa.
2. Kun kuntoutussuunnitelmaan on kirjattu kuntoutustarve, on mahdollista hakea kuntoutusta Kelasta. Kuntoutusta haetaan Kelan lomakkeella KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus).
3. Hakemukseen liitetään kuntoutussuunnitelma, jossa on suositus kuntoutuksesta. Kuntoutussuositus voi olla myös lääkärin B-lausunnossa, jos kuntoutussuunnitelmaa ei ole.
4. Kela tekee hakemuksen perusteella kuntoutuspäätöksen. Kuntoutus on perheelle maksutonta. Kela vastaa kuntoutuksen kuluista ja myös matkakustannuksiin sekä ansionmenetyksiin voi hakea tukea Kelasta.

Tervetuloa meille: