Selkäydinvammaisten intensiivinen kuntoutusjakso

Intensiivistä kuntoutusjaksoa suunniteltaessa seurantavastuussa oleva julkinen terveydenhuolto tekee arvion sen tarpeesta. Arvion tulee olla yksilöllinen ja ajankohtainen, ja sen tulee perustua moniammatilliseen arvioon tai vähintäänkin käyttää hyväksi hoitavien terapeuttien palautteita. Jos selkäydinvamman johtuu liikennevahingosta tai työtapaturmasta, on vahinkovakuutusyhtiöllä korvausvastuu kuntoutuskustannuksista. Myös julkinen terveydenhuolto voi antaa maksusitoumuksen intensiiviselle kuntoutusjaksolle.

Intensiivisen kuntoutusjakson tavoite

Intensiivisen kuntoutusjakson tavoitteena on tukea vastavammautuneita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mielekkääseen elämään ja sujuvaan arkeen - huomioiden työkytkös.

Kuntoutuja saa kuntoutusjaksolla

  • käytännön ohjausta
  • tietoa ja työkaluja arjessa selviytymiseen
  • työkaluja työhönpaluuseen tai työssä jatkamiseen
  • vertaistukea.

Intensiivisen kuntoutusjakson sisältö

Kuntoutusjakson alussa tehdään selvitys kuntoutujan tilanteesta ja erityistarpeista sekä käydään läpi päivien tavoitteita tutustuen osallistujiin ja heidän odotuksiinsa.  

Toimintakykyyn keskittyvissä päivissä tuetaan arjessa selviytymistä siirtymisistä, pukeutumisesta ja pyörätuolilla liikkumisesta lähtien. Työkykyyn keskittyvissä päivissä keskustellaan työstä ja työssä selviytymisestä. Aiemmin vammautuneet kertovat realistisesti kokemuksistaan työssäolosta, haasteista ja onnistumisista. Vastavammautuneet käyvät henkilökohtaisen keskustelun omasta tilanteestaan ja mahdollisista jatkotuen tarpeista ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijan kanssa. 
 

Ammatillinen kuntoutus tulee kytkeä varhaisessa vaiheessa osaksi kuntoutusta, lääkinnällisen kuntoutuksen ja mahdollisten terapioiden rinnalle. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on, että kuntoutuja voi sairaudesta tai vammasta huolimatta työllistyä, jatkaa työssä tai palata työhön. Kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutussuunnitelman teko perustuvat kokonaistilanteesta tehtyyn arvioon, jossa otetaan huomioon terveydentilan lisäksi muun muassa työkokemus, koulutus ja ikä. 

Intensiivisen kuntoutusjakson toteutus ja kesto

Vastavammautuneella kuntoutus toteutuu parhaimmillaan muutaman kuukauden kuluttua sairaala- ja osastokuntoutuksen jälkeen. Tällöin vammautunut on jo kokenut arkielämää, siihen liittyviä haasteita ja pohtii työhön paluun mahdollisuuksia. Aiemmin vammautunut voi tulla kuntoutukseen, vaikka vammautumisesta olisi vuosia. Tavoitteena on löytää uusia keinoja ja saada kertausta arjessa selviytymiseen sekä vinkkejä työssä jatkamisen tukemiseksi. 

Kuntoutusjaksoon osallistuu vastavammautuneita sekä aiemmin vammautuneita vertaistukihenkilöitä, jotka ovat työelämässä. Osallistujat muodostavat kuntoutusjakson noin 6–8 henkilön pienryhmän. Verven työryhmä eli selkäydinvammainen lääkäri, kokenut fysioterapeutti ja ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja ovat ryhmän tukena koko kuntoutusjakson ajan. Kuntoutusjakso koostuu 4–5 intensiivisestä kuntoutuspäivästä. 

Lue nettisivuiltamme millaisia kokemuksia kurssin käynneillä kurssista on>

Lue myös toteuttamastamme akuutti- ja subakuuttivaiheen selkäydinvammakuntouksestamme >>

Hakuohjeet

Kuntoutusjaksolle hakeudutaan vahinkovakuutusyhtiön tai terveydenhuollon maksusitoumuksella. Maksusitoumukset pyydetään toimittamaan viimeistään kuukautta ennen kuntoutusjakson alkua. Vapaita paikkoja voi tiedustella vielä tämän jälkeenkin.

Maksusitoumusten toimitus:

Verve Lahti
Launeenkatu 10, 15100 Lahti.

- Lisätietoja antaa kuntoutussihteeri Satu Saksinen puh. 044 4650 598 (ma-pe 9-15), kuntoutus.lahti@verve.fi.

Verve Oulu
Uusikatu 66, 90120 Oulu.

- Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Seija Hirsilä, puh. 050 312 7259, seija.hirsila@verve.fi.

Lisätietoja:

Antti Dahlberg, lääkäri
puh. 041 730 7797
antti.dahlberg@verve.fi

Tervetuloa kuntoutukseen!