Vaativa lääkinnällinen kuntoutus, moniammatillinen yksilökuntoutus

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus, moniammatillinen yksilökuntoutus alle 65-vuotiaille:

  • aikuisen neurologista yksilökuntoutusta
  • aikuisen yleissairauksien yksilökuntoutusta
  • aikuisen selkäydinvammaisten yksilökuntoutusta

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksemme tavoite

Yhteisenä tavoitteenamme on parantaa ja ylläpitää kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Tuemme päivittäisten toimien itsenäistä suorittamista ja autamme voimavarojen löytämisessä. Kuntoutuksen tavoitteet perustuvat kuntoutussuunnitelmaan, suunnitteluvaiheessa tehtävään kartoitukseen sekä kuntoutuksen alkuvaiheen arviointeihin ja haastatteluihin. 

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sisältö

Ohjelma sisältää yksilöllisiä tapaamisia ja terapioita, pienryhmissä tapahtuvaa yksilöllistä ohjausta ja myös ryhmissä tapahtuvaa harjoittelua. Yksilöllinen ohjelma rakennetaan kuntoutujan omien tarpeiden ja tavoitteiden saavuttamiseksi.  Kuntoutusohjelma sisältää eri teemoja kuten fyysinen aktivointi ja ohjaus, psykososiaalinen aktivointi ja ohjaus, terveys ja ravitsemus ja arkitoimissa selviytyminen.

Kuntoutuksen kestoon ja aikataulutukseen vaikuttaa hoitavan lääkärin laatima kuntoutussuunnitelma.

Lue lisää Kelan sivuilta

Hakuohjeet

1. Kuntoutukseen haetaan lähettämällä Kelaan täytetty kuntoutushakemus (KU104), jonka liitteenä tulee olla sinua julkisessa terveydenhuollossa hoitavan lääkärin laatima kuntoutussuunnitelma (esim. B-lausunto). Kelan hakemus löytyy Kelan verkkosivuilta kohdasta Lomakkeet > Kuntoutus.
2. Kela tekee päätöksen kuntoutuksesta hakemuksen ja liitteiden perusteella. Kuntoutujan etuudet maksaa Kela.
Lisätietoja kuntoutuksesta löytyy Kelan sivuilta.

Lisätietoja:

Verve Rokua
- aikuisen neurologinen yksilökuntoutus
- aikuisen selkäydinvammaisten yksilökuntoutus

Helena Rajaniemi,  kuntoutussihteeri
050 312 6187 
kuntoutus@rokua.com

Tervetuloa kuntoutukseen: