Sotainvalidien ja -veteraanien avo- ja laitoskuntoutus

Kenelle?

Sotaveteraanit ja sotainvalidit, heidän puolisonsa, sotalesket, sotainvalidien lesket sekä Lotta-tunnuksen saaneet voivat hakea Sotainvalidien ja -veteraanien avo- ja laitoskuntoutukseen.

Tavoite

Kuntoutuksen tavoitteena on edesauttaa ja tukea kuntoutujaa selviytymään mahdollisimman pitkään itsenäisesti jokapäiväisistä toimistaan. Suunnittelemme jokaiselle yksilöllisen kuntoutusohjelman, joka sisältää yksilö- ja ryhmäohjausta sekä vapaa-ajantoimintoja asiantuntijoiden ohjauksessa.

Hakuohjeet

Rintamaveteraani voi hakea kuntoutukseen yhtäaikaisesti puolisonsa kanssa. Puolison kuntoutukseen pääsyn ehtona on rintamaveteraanin toimintakykyluokka.

Kuntoutushakemukseen liitetään hoitavan lääkärin laatima kuntoutussuunnitelma tai B1-lausunto. Hakemuksen saa esimerkiksi omasta terveyskeskuksesta, jonne hakemuksen voi myös jättää.

Kuntoutukseen voi hakea myös sotainvalidi, vaikeavammaisen sotainvalidin puoliso, sotainvalidia hoitanut leski ja kaatuneen leski. Tällöin tarvitaan hoitavan lääkärin lähete sekä Valtiokonttorin, asuinkunnan tai Lotta Svärd -säätiön maksusitoumus. Lottakuntoutusta haetaan Lotta Svärd -säätiön kautta.

Lisätietoja:

Verve Oulu Kuntotalo
Helena Rajaniemi
kuntoutussihteeri@verve.fi
050 312 6187,  ma-to klo 9–14

(Muina aikoina hoitohenkilökunta 050 312 7274 tai 050 312 7275)