Työ- ja toimintakyvyn arviointi sosiaalitoimille

Tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vajaakuntoisen, vammaisen tai moniongelmaisen henkilön työ- ja toimintakykyä ammattiaan/työkokemustaan vastaaviin työtehtäviin sekä täyttyvätkö hänen kohdallaan kriteerit työkyvyttömyyseläkkeeseen. Mikäli kriteerit työkyvyttömyyseläkkeeseen eivät täyty, arvioidaan tutkittavan mahdollinen oikeus Kelan ammatilliseen kuntoutukseen. Kuntoutusmahdollisuuksien lisäksi arvioidaan tutkittavan hoidontarpeet. Tutkimuksen perusteella laaditaan B-lausunto tutkittavan työkyvystä ja/tai kuntoutusetuisuuksien hakemiseksi sekä häntä ohjataan tarkoituksenmukaisten etuisuuksien hakemiseen. Mahdollisia muita jatkotoimia varten tehdään myös tarvittavat lähetteet/suositukset.

Palvelukuvaus

Tutkimukseen sisältyvät moniammatillisessa kuntoutustyöryhmässä tapahtuva tutkittavan haastattelu ja tilanteen arviointi, lääkärin tutkimus, kuntoutussosiaalityöntekijän sosiaalinen tutkimus, psykologin psyykkisen tilanteen selvitys ja tutkimus sekä toimintaterapeutin tehtävät toimintakyvyn arvioimiseksi. Asiakkaan hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksien sekä työkyvyn ja eläke-edellytysten selvittämiseen voidaan liittää tarvittavat lääketieteelliset tutkimukset ja tarvittavat laajemmat psykologin tutkimukset. Näistä lisätutkimuksista sovitaan erikseen tutkittavan asiakkaan kohdalla palvelun tilaajan kanssa.

Palvelun kesto vaihtelee tutkittavien yksilöllisen tarpeen mukaan, 3–7 vuorokautta useimmiten kahdessa jaksossa. Tutkimuksen perusteella laaditaan tutkimus- ja/tai B-lausunto, joka toimitetaan palveluntilaajalle ja tutkittavan asiakkaan luvalla erikseen sovittaville tahoille kahden viikon sisällä tutkimuksen päättymisestä.

Palvelu toteutetaan yksilöllisesti. Kysy lisätietoja Verve Kuopion toimistosta tai palvelupäällikkö Arja Kirjavaiselta.

Palvelupäällikkö Arja Kirjavainen 044 713 0698
arja.kirjavainen@verve.fi

Hakuohjeet

Palveluun hakeudutaan oman sosiaalityöntekijän lähetteellä ja kotipaikkakunnan maksusitoumuksella.

Tervetuloa kuntoutukseen - olemme sinua varten!