Työ- ja toimintakyvyn arviointi

Palvelukuvaus

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa keskitytään terveydentilasi sekä työ- ja toimintakykysi arvioimiseen suhteessa omaan työhösi ja osaamiseesi. Samalla määritellään myös jäljellä oleva työ- ja toimintakykysi. Lisäksi palvelussa arvioidaan ammatillisen kuntoutuksen palvelujen tarve ja oikea-aikaisuus. 

Työryhmään kuuluu tarpeen mukaan lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä ja ammatillinen kuntoutusohjaaja toimeksiannossa esitettyjen kysymysten perusteella. Työryhmän jäsenten yksilötapaamisten jälkeen pidetään tavoitepalaveri, jossa sovitaan jatkotoimenpiteistä sekä työ- ja toimintakyvyn arvioinnin kannalta välttämättömistä lisätutkimuksista.

Arvioinnin päätteeksi pidetään loppukeskustelu, johon osallistuu tarpeen mukaan tilaaja ja muita verkostoon kuuluvia tahoja. Tutkimukseen sisältyy lausunto, joka sisältää arvion työ- ja toimintakyvystä, ammatillisen kuntoutuksen tarpeesta ja vastaukset palvelun tilaajan mahdollisiin kysymyksiin. Tarvittaessa lausunto sisältää myös hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman.

Aikataulut

Palvelun kesto on yksilöllinen. Se koostuu seuraavista osa-alueista:

  • työryhmän tekemät tutkimukset ja selvitykset
  • yhteydenpito ja neuvottelu tilaajan kanssa palvelun kuluessa
  • yhteydenotot muuhun verkostoon (työterveyshuolto, terveydenhuolto, työvoimaviranomaiset, työnantaja)
  • loppukeskustelu
  • lausunto tehdystä arvioinnista. Tarvittaessa lausunto sisältää myös hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman.

Kysy lisätietoja kuntoutussihteeriltä osoitteessa kuntoutussihteeri@verve.fi tai sinua lähinnä olevasta Verven toimipaikasta.

Hakuohjeet

Tiedustele työ- ja toimintakyvyn arvioinnista sekä siihen hakeutumisesta vakuutusyhtiösi tai työeläkelaitoksesi yhteyshenkilöltä.