Oma väylä, neuropsykiatrinen kuntoutus nuorille

Oma väylä on opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville nuorille suunnattu neuropsykiatrinen kuntoutus.

Kenelle Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu?

Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille nuorille, joilla on todettu jompikumpi tai molemmat seuraavista:

 • autismikirjon häiriö, ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä)  
 • aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD).

Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu nuorille, joilla ei ole oikeutta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin. Tämä kuntoutus sopii nuorille, ketkä tarvitsevat tukea opintoihin, työelämään, sosiaalisten taitojen vahvistamiseen tai arjenhallinnan taitojen kehittämiseen. 

Neuropsykiatrisen Oma väylä -kuntoutuksen tavoitteet

Oma väylä -kuntoutuksen tavoitteena on, että nuori saa

 • vahvistusta opiskeluun- ja työelämään liittyviin valmiuksiin ja taitoihin 
 • tukea ammatillisten suunnitelmien selkeyttämiseen
 • ohjausta ja harjoitusta arjenhallintataitoihinsa 
 • tukea sosiaalisten taitojensa vahvistumiseen
 • tukea itsetuntemuksen vahvistamiseen
 • soveltuvia keinoja arjen sujumisen vahvistamiseksi
 • keinoja tunteiden säätelyyn ja toiminnanohjaukseen
 • varmuutta asiointiin, sosiaalisiin kontakteihin, päätöksentekoon, talouden suunnitteluun ja eritystilanteisiin valmistautumiseen.

Kesto ja tapaamisten määrä

Vuodeksi myönnetty kuntoutus sisältää:

 • enintään 27 yksilöllistä tapaamista
 • enintään 10 ryhmätapaamista 
 • 1–2 läheisten ryhmätapaamista 
 • 1–3 seurantatapaamista.

Ajankohtaista

1.4. 2022 tehdyn liiketoimintakaupan myötä tämä palvelu on jatkossa osa suomalaista Coronaria Kuntoutus- ja terapiapalveluita. Palvelu jatkuu entiseen tapaan. Lue liiketoimintakaupasta lisää >

Coronaria toteuttaa myös Oma väylä -kuntoutusta eri puolella Suomea.  Katso paikkakunnat Coronarian sivuilta >
 

Hakuohjeet

1. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 ja kirjoita kohtaan palveluntuottaja "Coronaria Verve". Löydät lomakkeen Kelan nettisivuilta osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet.
2. Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärin B-lausunnon terveydentilastasi ja kuntoutuksen tarpeestasi.
3. Palauta hakemuksesi Kelaan.

Ota yhteyttä