Tietoa kuntoutuksesta ammattilaisille

Jos sairaus tai vamma heikentää ihmisen toimintakykyä pitkäaikaisesti ja estää osallistumisen arjessa, voi kuntoutuksesta olla hyötyä. Kuntoutuksen oikea-aikaisuus vaihtelee paljon yksilöllisen tilanteen mukaan. Mutta paras tilanne kuntoutukseen hakeutumiselle on, kun kuntoutuja itse huomaa, että elämälle ja omalle tilanteelle pitäisi tehdä jotain. Motivaation myötä syntyy myös tuloksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tai muu hoitava taho voivat ottaa kuntoutumiseen hakeutumisen puheeksi asiakkaan kanssa.

Ensimmäinen askel on löytää tarpeisiin sopiva kuntoutusmuoto. Kuntoutusmuotoja ovat mm.

  • Kuntoutus-ja sopeutumisvalmennuskurssit. Ryhmämuotoisilta kursseilta saa ohjausta arjen toimintoihin ja tukea kuormittavaan elämäntilanteeseen.
  • Avoterapiakäynnit. Terapiassa voi käydä joko kuntoutuskeskuksessa tai sitä voidaan toteuttaa omassa lähiympäristössä esimerkiksi kotona, koulussa tai vaikkapa päiväkodissa.
  • Moniammatillinen yksilökuntoutus. Tämän kuntoutuksen kautta asiakas saa yksilöllistä apua tilanteeseensa eri alan ammattilaisilta, jos hänellä on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimista tai osallistua niihin.

Kelan sivuilta löydät selkeän ohjeen kuinka hakeudutaan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssille. Pääset Kelan sivuille tästä.
 

Kuntoutuslaitoshoidot erikoissairaanhoidolle

Tuotamme Oulussa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle välittömästi sairaalahoidon jälkeen tarvittavaa moniammatillista kuntoutusta esimerkiksi AVH-, selkäydinvamma-, monivamma- sekä tekonivelpotilaille. Asiakkaiden kuntoutustarve voi vaihdella viikosta useampaan kuukauteen. Kuntoutuksen tavoitteena on säilyttää ja vahvistaa kuntoutujan toimintakykyä sekä kannustaa häntä yksilöllisen kuntoutustavoitteen saavuttamisessa. Kuntoutus perustuu aina yksilölliseen suunnitelmaan, joka sisältää erilaisia terapioita ja moniammatillista yksilö- tai ryhmäkuntoutusta.

LOKOMAT kävelyrobotiikka Oulussa

LOKOMAT Pro -kävelyrobotin hankinnan myötä olemme ottaneet askeleen kohti tehokkaampaa neurologista kuntoutusta. Yhdistämällä modernin teknologian vahvaan kuntoutusosaamiseemme pystymme tarjoamaan entistäkin tuloksellisempaa kuntoutusta.

 

Ota yhteyttä