Etäpuheterapia

Kenelle?

Etäpuheterapiaa järjestetään yksilömuotoisena kaikille puheterapiaa tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on edistää ja ylläpitää kokonaisvaltaisesti vuorovaikutus- ja kommunikointikykyä. Puheterapiassa harjoitellaan puheen tuottamista ja ymmärtämistä sekä edistetään kielellisiä taitoja. Lisäksi puheterapiasta on apua mm. äänenkäyttöön liittyviin häiriöihin, lukemisen tai kirjoittamisen haasteisiin sekä syömisen ja nielemisen ongelmiin.

Etäkuntoutuksena tapahtuva puheterapia sopii kaikille sellaisille asiakkaille, jotka kykenevät joko itsenäisesti tai lähihenkilön kanssa asettumaan tietokoneen ääreen. Puheterapeutin kuntoutusta etänä voidaan toteuttaa mm. seuraavissa tarpeissa:

  • SLI
  • Viivästynyt puheen ja/tai kielen kehitys
  • Autismikirjo
  • Afasia
  • Änkytys
  • Äänihäiriö
  • Luki-vaikeudet

Menetelmän soveltuvuus arvioidaan aina yksilökohtaisesti.

 

Palvelukuvaus

Puheterapiaa aikuisille

Aikuisasiakkaiden puheterapia on kommunikaation, puheen, äänentuoton ja nielemisen kuntoutusta. Nämä voivat aikuisilla vaikeutua esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön tai neurologisen sairauden seurauksena. Äänihäiriöitä voi esiintyä myös mm. äänityöläisillä.

Yksilöpuheterapiassa kartoitetaan aluksi asiakkaan kommunikaation ja/tai nielemisen pulmat, jonka jälkeen laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa terapiasuunnitelma ja tavoitteet. Terapia toteutuu etäkuntoutuksena tietokoneen etäyhteyden välityksellä.

Lasten ja nuorten puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on edistää ja ylläpitää kokonaisvaltaisesti lapsen tai nuoren vuorovaikutus- ja kommunikaatiokykyä. Puheterapiassa harjoitellaan puheen tuottamista ja ymmärtämistä sekä edistetään kielellisiä taitoja. Lisäksi lasten puheterapiasta on apua mm. äänen käyttöön liittyviin häiriöihin sekä lukemisen ja kirjoittamisen haasteisiin. Terapian alussa kartoitetaan lapsen tai nuoren taidot ja haasteet sekä laaditaan terapiasuunnitelma.

Puheterapiaa toteutetaan esimerkiksi erilaisten tehtävien ja pelien avulla lapsen tai nuoren iän ja haasteiden mukaan. Terapia toteutuu etäkuntoutuksena tietokoneen etäyhteyden välityksellä.

Tietoa etäkuntoutuksena tapahtuvasta puheterapiasta

Etäkuntoutuksena tapahtuva puheterapia on luottamuksellista kuntoutuspalvelua, joka sisältää samat salassapito- ja turvallisuusvelvollisuudet, kuin kasvokkain tapahtuvassa puheterapiassa. Vastaanotolla turvataan kuntoutujan yksityisyys niin, ettei kukaan asiaankuulumaton pääse seuraamaan tai kuulemaan kuntoutusta ja etäyhteyden aikana käytettävä verkkoyhteys on suojattu. Suojaus perustuu ajan tasalla olevaan virustorjuntaohjelmaan sekä palomuuriin. Kaikki viestiliikenne suojataan TLS- salaustekniikan avulla.

Hakuohjeet

Voit hakeutua puheterapiaan ottamalla suoraan meihin yhteyttä tai hoitavan tahon kautta. Puheterapian voi kustantaa Kelan, OYS:n, kunnan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Puheterapiaan voi tulla myös itsemaksavana asiakkaana.
Kelan järjestämä ja rahoittama puheterapia on vaikeavammaisille suunnattua avoterapiaa, johon haetaan lähettämällä Kelan toimistoon Kelan sivuilta löytyvä kuntoutushakemus (KU104).

Lisätietoja Kelan järjestämästä ja rahoittamasta puheterapiasta ja sinne hakemisesta löytyy Kelan sivuilta.

Lisätietoja:

Anna-Kaisa Tolonen, puheterapeutti
044 4676 254
anna-kaisa.tolonen@verve.fi

Tarjoamme etämuotoista puheterapiaa valtakunnallisesti Verven ja Verve Terapian sekä Kuntoutuskeskus Kankaanpään ja Kruunupuiston asiakkaille.

Ota yhteyttä