Puheterapia (Coronaria Verve)

Puheterapiaa aikuisille

Aikuisasiakkaiden puheterapia on kommunikaation, puheen, äänentuoton ja nielemisen kuntoutusta. Nämä voivat aikuisilla vaikeutua esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön tai neurologisen sairauden seurauksena. Äänihäiriöitä voi esiintyä myös mm. äänityöläisillä.

Yksilöpuheterapiassa kartoitetaan aluksi asiakkaan kommunikaation ja/tai nielemisen pulmat, jonka jälkeen laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa terapiasuunnitelma ja tavoitteet. Terapia toteutuu joko asiakkaan kotona tai puheterapeutin vastaanotolla. Tarvittaessa puheterapiaan voi kuulua myös ohjauskäyntejä asiakkaan kotona tai toimintaympäristössä. Ohjauskäynneillä ohjataan ja tuetaan asiakkaan lähiympäristöä tavoitteiden saavuttamisessa.

Ryhmämuotoinen puheterapia tapahtuu pienissä 3–4 asiakkaan ryhmissä. Ryhmämuotoisessa puheterapiassa kielellisten ja kommunikaatioon liittyvien tavoitteiden lisäksi on tarkoitus mahdollistaa osallistuminen ja tarjota vertaistukea kommunikaatiovaikeuksista huolimatta. Yksilölliset tavoitteet määritellään jokaisen asiakkaan vaikeuksien mukaisesti.

Lasten ja nuorten puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on edistää ja ylläpitää kokonaisvaltaisesti lapsen tai nuoren vuorovaikutus- ja kommunikaatiokykyä. Puheterapiassa harjoitellaan puheen tuottamista ja ymmärtämistä sekä edistetään kielellisiä taitoja. Lisäksi lasten puheterapiasta on apua mm. äänen käyttöön liittyviin häiriöihin sekä lukemisen ja kirjoittamisen haasteisiin. Terapian alussa kartoitetaan lapsen tai nuoren taidot ja haasteet sekä laaditaan terapiasuunnitelma.

Puheterapiaa toteutetaan esimerkiksi erilaisten tehtävien ja pelien avulla lapsen tai nuoren iän ja haasteiden mukaan. Puheterapia voidaan toteuttaa myös koti,- koulu- tai päiväkotikäynteinä ja siihen voi liittyä ohjauskäyntejä.

Hakuohjeet

Voit hakeutua puheterapiaan ottamalla suoraan meihin yhteyttä tai hoitavan tahon kautta. Puheterapian voi kustantaa Kelan, OYS:n, kunnan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Puheterapiaan voi tulla myös itsemaksavana asiakkaana.
Kelan järjestämä ja rahoittama puheterapia on vaikeavammaisille suunnattua avoterapiaa, johon haetaan lähettämällä Kelan toimistoon Kelan sivuilta löytyvä kuntoutushakemus (KU104).

Lisätietoja Kelan järjestämästä ja rahoittamasta puheterapiasta ja sinne hakemisesta löytyy Kelan sivuilta.

Lisätietoja:

Eeva Vesa, puheterapeutti
Aikuisasiakkaat
050 312 7264
eeva.vesa@verve.fi

Miia Alenius, puheterapeutti
Lapset ja nuoret
050 312 7284
miia.alenius@verve.fi

Uusikatu 66
90120 Oulu