Toimintaterapia

Arki sujuvaksi toimintaterapian avulla

Toimintaterapiasta hyötyvät kaikenikäiset henkilöt, joilla on sairastumisesta, vammautumisesta tai elämäntilanteesta aiheutuvia vaikeuksia selvitä päivittäisestä elämästä. Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön sekä asiakkaalle merkityksellisten toimintojen käyttöön. Merkityksellinen toiminta voi olla esimerkiksi arkitoimintojen harjoittelua kotona tai vapaa-ajan toimintoihin osallistumista.

Tavoitteena elämänlaadun edistäminen

Toimintaterapia rohkaisee kuntoutujaa itsenäiseen toimintaan kehittämällä taitoja ja valmiuksia, joita hänellä jo on. Terapian tavoitteena on asiakkaan osallistumisen ja elämänlaadun edistäminen itsestä huolehtimisessa, työssä tai opinnoissa sekä kotona ja vapaa-ajalla.

Lapsia ja nuoria toimintaterapeutti tukee aktiiviseen osallistumiseen myös päiväkodissa tai koulussa.

Hakuohjeet

Toimintaterapiaan tarvitaan hoitavan lääkärin lähete ja Kelan, vakuutusyhtiön tai kunnan maksusitoumus. Terapiaan voi hakeutua myös itsemaksavana asiakkaana.
Kelan maksamaan toimintaterapiaan haettaessa tulee täyttää myös Kelan www-sivuilta löytyvä kuntoutushakemus (KU104).

Ota yhteyttä