Muutoksen tuki (Outplacement)

Työelämän muutoksissa organisaatiot joutuvat joskus tilanteisiin, joissa henkilöstöä on vähennettävä. Tällaisissa tilanteissa yritys ja työntekijät tarvitsevat tukea, jotta työntekijöiden työuran jatkuminen varmistuu. Muutosturvalaki edellyttää työnantajalta toimia irtisanottujen työllistymisen edistämiseksi. Työnantajan on tarjottava irtisanotulle työntekijälle työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta.

Palvelukuvaus

Verven muutoksen tuen valmennuksella parannetaan irtisanottujen henkilöiden työllistymistä. Verven uravalmentajilla on vahva tuntemus alueellisista työmarkkinoista ja he toimivat läheisessä yhteistyössä alueen työpaikkojen kanssa. Palvelu toteutetaan joko yksilöllisesti tai ryhmämuotoisesti. 

Palvelun sisältö:

  • Työuran käännekohdat, ammatillinen kehitys, vahvuudet, osaaminen ja osaamisen kehittämisen tarpeet
  • Työnhakumenetelmät ja työnhakukanavat
  • Työhaastattelu
  • Työnhaun coaching 1kk

Tavoite

Valmennus auttaa irtisanottuja työntekijöitä sijoittumaan uudelleen työelämään. Palvelun tavoitteena on uratilanteen päivitys, ura- ja työnhakusuunnitelman aikaansaaminen ja työhön palaamisen tukeminen. Palvelun avulla työnantajat voivat tukea työntekijän työuran jatkumista.

Verve toimii valtakunnallisesti ja uudelleensijoittumisvalmennusta toteutetaan kaikissa Verven toimipaikoissa.

Lue lisää: Muutosturva työnantajan kannalta (TE-palvelut)

Hakuohjeet

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja:

Sami Heinikainen, asiakaspäällikkö
0400 442 558 tai sami.heinikainen@verve.fi

Oili Alatorvinen, kuntoutusjohtaja
040 558 0828 tai oili.alatorvinen@verve.fi

Ota yhteyttä